danh sách trẻ khối 4 tuổi

Thứ hai - 18/09/2017 22:22
danh sách trẻ khối 4 tuổi
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II                
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP B1    
NĂM HỌC 2017-2018    
Stt Họ  Tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Tạm trú Mẹ Cha Ghi chú
Nam Nữ Họ Tên Nghề nghiệp Họ Tên Nghề nghiệp
1 Phạm Hoài An   x 27/11/2013 Sinh Liên   Phan Thị Hương LR Phạm Hữu Hiếu LR  
2 Nguyễn Duy  Anh x   13/02/2013 Thanh Xuân T.Chua Lê Thị Hồng Nhung LR Nguyễn Duy Sơn LR  
3 Nguyễn Tùng  Anh     05/05/2013 Bích Hoà   Nguyễn Thị Oanh LR Nguyễn Văn Long LR  
4 Lưu T. Hồng Ánh     21/06/2013 T. Đìa   Nguyễn Thị Hạnh LR Lưu Văn Vũ Sơn LR  
5 Nguyễn Ngọc Bảo     23/02/2013 Thôn Dộc   Nguyễn Văn Ca LR Nguyễn T.Thanh Thủy LR  
6 Bùi Linh  Chi   x 06/06/2013 Thôn Quyêch   Đào Hoài Thu LR Bùi Đăng Dương LR  
7 Lưu Bảo Chi   x 30/11/2013 Thôn Dộc   Lê Thị Hồng Nhung LR Lưu Bá Bé LR  
8 Đinh Công  Chuyền x   19/01/2013 Thôn Chua   Vũ Thị Tuyết LR Đinh Công Du LR T. HK
9 Trần Song Thuỳ Dương x   04/07/2013 Thôn Quyếch   Nguyễn Thị Trang LR Trần Công Đạt LR  
10 Vũ Trường  Giang x   27/01/2013 Thôn Quyêch   Bùi Thị Trang LR Vũ Mạnh Hưng LR  
11 Nguyễn Thanh   x 09/11/2013 Thôn Chua   Nguyễn Đức Sang LR Nguyễn Thị Vân LR  
12 Vũ Gia Hân     24/07/2013 Thôn Chua   Vũ Văn Đức LR Đỗ Thuỳ Dương LR  
13 Bùi Hữu  Hậu x   24/01/2013 Thôn Chua   Bùi Thị Sáng LR   LR T. HK
14 Lý Minh  Hùng     01/07/2013 Thanh Cao   Lý Văn Hậu  LR Phạm Huyền Oanh LR  
15 Đào Khánh  Hưng x   17/01/2013 Thôn Quyêch   Nguyễn Thị Nhàn LR Đào Văn Sơn LR  
16 Nguyễn Việt Hưng x   11/05/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Lương LR Nguyễn Đăng Ngừng LR  
17 Phạm Gia  Hưng     15/09/2013 T. Đìa   Nguyễn Thị Nguyệt LR Phạm Đình Luân LR  
18 Phạm Thị Thanh Hiền   x                
19 Nguyễn Gia Huy x   21/05/2013 Thôn Chua   Nguyễn T.Thu Hằng LR Nguyễn Văn Quân LR  
20 Bùi Đăng Gia Huy x   28/05/2013 Thôn Quyếch   Trịnh Thị Phương Lan LR Bùi Đăng Việt LR  
21 Phạm Đăng Khoa     20/10/2013 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Hằng LR Phạm Đình Tiến LR  
22 Lưu Bá Phúc Lâm x   14/09/2013 Thôn Dộc   Đỗ Thị Hoa LR Lưu Bá Tú LR chuưa đi
23 Nguyễn Ngọc Lan   x 19/08/2013 Chằm   Nguyễn Thị Liên LR Nguyễn Văn Bắc LR  
24 Nguyễn Ngọc  Lan   x 20/05/2013 Cao Viên T.Chua Nguyễn Ngọc Hoa LR Nguyễn Trung Thành LR  
25 Nguyễn Tuyết Mai   x 12/11/2013 Thôn Quyêch   Phạm Thị Thủy LR Nguyễn Tiến Phương LR  
26 Phạm Tuệ Mẫn x   08/05/2013 Thôn Đìa   Phaạm Đình Thắng   Phạm T.Thu Hiền    
27 Nguyễn Tiến  Mạnh     28/02/2013 Thôn Chợ   Nguyễn Tiến Tùng LR Ngô Thị Minh LR chưa đi
28 Nguyễn Hải  Nam x   20/11/2013 Thanh Cao     LR   LR chưa đi
29 Đinh Bảo  Ngọc     02/05/2013 Thôn Chua   Nguyễn Thị Ưng LR Đinh Công Thủy LR  
30 Nguyễn Khánh  Ngọc   x 26/05/2013 Thôn Chua   Nguyễn Phi Hùng        
31 Bùi Bảo  Ngọc           Bùi Đăng Nam LR Nguyễn Thị Cúc LR  
32 Nguyễn Thị An Nhi   x 25/03/2013 Thôn Chua   Phạm Thị Nhàn LR Nguyễn Duy Trinh LR  
33 Lê Nguyễn Yến  Nhi     04/10/2013     Lê Đức Hải LR Nguyễn Thị Minh Nguyệt LR  
34 Phạm Hồng Nhung   x 22/11/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Trà LR Phạm Hồng Dương LR  
35 Nguyễn Xuân Phúc x   07/03/2013 Thanh Cao   Nguyễn Thị Lan LR Nguyễn Bá Lộc LR  
36 Nguyễn Thu  Phương   x 14/08/2013 Thôn Quyêch   Phạm Thị Ngọc Hoài LR Nguyễn Tuấn Anh LR  
37 Trần Song Tố  Quyên x   05/07/2013 Thôn Quyếch   Nguyễn Thị Trang LR Trần Công Đạt LR  
38 Nguyễn Thị Hương  Quỳnh     20/07/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Ngọc Hải LR Nguyễn Thị Hương LR  
39 Phạm Kiều  Sam   x 28/04/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Ngọc LR Phạm Hồng Quyền LR  
40 Lưu Bá Hữu  Thăng     29/01/2013 Thôn Dộc   Lưu Bá Thiện LR   LR  
41 Nguyễn Minh  Thư     30/08/2013 Thôn Chua   Nguyễn Hữu Hạnh LR Nguyễn Thị Hạnh LR  
42 Nguyễn Tiến  Tiến     23/09/2013 Thôn Chua   Nguyễn Tiến Trọng LR Phạm Thị Hiền LR  
43 Hoàng Thị Bảo Trang   x 04/02/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Vân Anh LR Hoàng Thế Thành LR  
44 Nguyễn Thị Phương Uyên   x   T. Thượng            
45 Đinh Thảo Vy     15/01/2013 Thôn Quyếch   Đinh Công Lân LR Phạm Diệu Anh LR  
                         
                         
                         
NGƯỜI LẬP               HIỆU TRƯỞNG    
                         
                         
Nguyễn Thị Thủy             Bùi Thị Hoàng Yến  
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II                
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP B2    
NĂM HỌC 2017-2018    
Stt Họ  Tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Tạm chú Mẹ Cha Ghi chú
Nam Nữ Họ Tên Nghề nghiệp Họ Tên Nghề nghiệp
1 Phạm Khải  An x   15/09/2013 Sinh Liên   Nhữ Thị Thúy LR Phạm Huy Du LR  
2 Nguyễn Thị Lan Anh   x 25/05/2013 Thôn Dộc   Đỗ T.Huyền Trang LR Nguyễn Chính Hưng LR  
3 Nguyễn Doãn Nhật Anh x   10/10/2013 Thôn Thượng   Đoàn Thị Thu Trang LR Nguyễn Doãn Tùng LR  
4 Nguyễn Tiến Gia Bảo x   08/08/2013 Thôn dộc   Nguyễn Thị Hồng Diệu LR Nguyễn Tiến Ngọc Sơn LR  
5 Lưu Hải  Đăng x   27/09/2013 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Thúy LR Lưu Trọng Vĩnh LR  
6 Trần Thị Ngọc  Diễm   x 23/01/2013 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Hoa LR Trần Văn Phúc LR  
7 Nguyễn Ngọc  Diệp   x 12/09/2013 Thôn Chua   Bùi Thị Bích LR Nguyễn Trọng Long LR  
8 Nguyễn Tiến Đức x   09/09/2013 Thôn Đìa   Tạ Thị Vân LR Nguyễn Tiến Lên LR  
9 Lưu Trung Đức x   13/09/2013 Thôn Đìa   Tạ Thị Ngọc LR Lưu Văn Hiếu LR  
10 Phan Đăng Duy x   10/07/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Duyên LR Phan Đăng Phương LR  
11 Nguyễn Đức  Giang x   24/03/2013 Cao Viên T.Dộc Nguyễn Kim Thịnh LR Nguyễn  Đức Thưởng LR  
12 Nguyễn Tiến  Hải x   25/01/2013 Thôn Đìa   Lê Thị Hường LR   LR  
13 Nguyễn Hiếu x           LR   LR  
14 Nguyễn Doãn Huy Hoàng x   06/05/2013 Thôn Thượng   Nguyễn Thị Hà LR Nguyễn Doãn Công LR  
15 Lưu Quang  Huy x   24/01/2013 Thôn Chua   Bùi Thị Sáng LR   LR  
16 Bùi Đức Huy x   25/10/2013 Bích hoà   Nguyễn Thị Thuý LR Bùi Đức Huy LR  
17 Nguyễn Tiến Bảo  Khánh x   24/12/2013 Thôn Đìa   Lưu Thị Hằng  LR Nguyễn Tiến Thuận LR  
18 Lưu Trung  Kiên x   18/09/2013 Thôn Dộc   Viết Thị Thủy LR Lê văn Tưởng LR  
19 Nguyễn Tấn Kiệt x     Thôn Chợ   Nguyễn Hoàng Mai LR Nguyễn Thanh Hùng LR  
20 Nguyễn Ngọc Khánh Linh   x 01/01/2013       LR   LR  
21 Nguyễn Bùi Diệu  Linh     12/08/2013 Thôn Quyếch   Bùi Thị Châm LR Nguyễn Văn Mừng LR  
22 Đinh Hiền Lương   x 20/01/2013 Thôn Quyêch   Nguyễn Thị Hiền LR   LR  
23 Nguyễn Tiến  Mạnh x   14/01/2013 Thôn Đìa   Bùi Thị Loan LR Nguyễn Tiến Thùy LR  
24 Nguyễn Phương Nam x   17/04/2013 Thôn Dộc   Nguyễn Thị An LR Nguyễn Danh Phương LR  
25 Nguyễn Tiến Bảo Nam x   30/08/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Lệ Thủy LR Nguyễn Tiến Long LR  
26 Nguyễn Hoàng Ngân   x 01/01/2013       LR   LR  
27 Phan Trọng Nghĩa x   19/12/2013       LR Phạm Đình Có LR  
28 Nguyễn Ngọc  Nhi   x 05/02/2014     Bùi Phương Mai LR   LR  
29 Phạm Hồng  Phong x   07/07/2013 Thôn Đìa   Đỗ Thị Hiền LR Phạm Hồng Quân LR  
30 Trương An Phú x   18/07/2013       LR   LR  
31 Lưu Minh  Phúc x   26/03/2013 Thôn Dộc   Lê Thị Liễu LR Lưu Văn Tươi LR  
32 Nguyễn Minh  Phượng   x 17/10/2013 Thôn Đìa   Chử Khánh Ly LR Nguyễn Tiến Thành LR  
33 Đỗ Bảo  Quyên   x 14/07/2013 Thôn Chua   Lê Thị Nga LR Đỗ Văn Thái LR  
34 Phạm Thị  Thu   x 21/05/2013 Thôn Đìa   Bùi Thị Hương LR Phạm Đình Đối LR  
35 Phạm Bảo  Trâm   x 29/08/2013 Thôn Đìa   Đoàn Thị Phúc LR Phạm ĐÌnh Sứ LR  
36 Nguyễn Thuỳ  Trang   x 18/09/2013     Đỗ Thị Dinh LR Nguyễn Doãn Thuỷ LR  
37 Nguyễn Thị Phương Trang   x 03/08/2013       LR Nguyễn Duy Diễm LR  
38 Nguyễn Thanh  Trúc   x 13/11/2013 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Loan LR Nguyễn Ngọc Lân    
39 Phạm Anh Tuấn x   09/01/2013 Thôn Chua   Bùi Thị Văn LR Phạm Đình Vững LR  
40 Bùi Ngọc Nhã Uyên x   10/07/2013 Thôn Quyếch   Lê Thị Tuyền LR Bùi Đăng Vinh LR  
41 Tạ Thị Tường Vi   x 26/06/2013 Thôn Đìa   Đặng Thị Anh LR   LR  
42 Nguyễn Anh Việt x   23/11/2013 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Ngọc LR Nguyễn Anh Tuấn LR  
43 Nguyễn Đức Việt x   01/01/2013       LR   LR  
                         
                         
                         
                         
NGƯỜI LẬP             HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
Nguyễn Thị Thủy             Bùi Thị Hoàng Yến  
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II                
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP B3    
NĂM HỌC 2017-2018    
Stt Họ  Tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Tạm chú Mẹ Cha Ghi chú
Nam Nữ Họ Tên Nghề nghiệp Họ Tên Nghề nghiệp
1 Nguyễn Quỳnh Anh   x 16/09/2013 Thôn Đìa   Bùi Thị Hưng LR Nguyễn Chính Hướng LR  
2 Nguyễn Thị Vân  Anh   x 06/07/2013 Thôn Quyêch   Phạm Anh Dương LR Nguyễn Tiến Tâm LR  
3 Tạ Đình Tùng Anh x     Thôn Đìa   Nguyễn  Thị Hiền LR  Tạ Đình Hải LR  
4 Đinh Hoài Anh   x 30/10/2013 Thôn Chua   Nguyễn Thị Hằng LR Đinh Công Đạt LR  
5 Nguyễn Sĩ Duy Anh x   08/04/2013 Minh Kha   Lưu Thị Lý LR Nguyễn Sĩ Hưởng LR  
6 Nguyễn Thị Hải  Anh x   01/01/2013       LR Nguyễn Chính Thủy LR  
7 Nguyễn Thị Hồng Ánh   x 21/06/2013     Nguyễn Thị Hạnh LR   LR  
8 Phạm Gia  Bảo x   25/12/2013 Thôn Đìa   Đinh Thị Khâng LR Phạm Văn Dũng LR  
9 Trần Gia Bảo Bảo x   03/01/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hải Anh LR Trần Đức Quý LR  
10 Nguyễn An  Bình   x 16/07/2013 Thôn Đìa     LR Nguyễn Thị Thảo LR  
11 Nguyễn Thị Linh Chi   x 06/10/2013 Thôn Đìa   Hoàng Thị Lý LR Nguyễn Tiến Phú LR  
12 Lưu Bảo  Chi   x 31/11/2013 Thôn Dộc   Lê Thị Hồng Nhung LR Lưu Bá Bé LR  
13 Nguyễn Văn  Đức x   21/02/2013     Vũ Thị Tuyết LR Nguyễn Văn Toản LR  
14 Nguyễn Ánh Dương   x 03/12/2013 Thôn Quyêch   Bùi Thị Hạnh LR Nguyễn Văn Sử LR  
15 Lê Tùng Dương x   15/09/2013 Thôn Quyêch   Chu Thị Hồng LR Lê Hồng Quang LR  
16 Phạm Trà Giang   x 04/11/2013 Cự Khê   Hà Thị Bích LR Phạm Đăng Thịng LR Thiếu TT
17 Tô Bảo  Hân   x 07/08/2013 Phúc Thọ T.Thượng Phan Thị Thúy LR Tô Hồng Vân LR  
18 Nguyễn Tiến  Hậu x   30/12/2013 Thôn Đìa   Trần Thị Nga LR Nguyễn Khắc Hưởng LR  
19 Nguyễn Thu  Hiền   x 04/09/2013     Vũ Thị Ngà LR   LR  
20 Nguyễn Đức  Hiếu x   13/03/2013 Thôn Chua   Lê Thị Thủy LR Nguyễn Đức Giảng LR  
21 Nguyễn Danh Gia Hưng x   01/07/2013 Hoài Đức   Đỗ Thị Bích Hồng LR Nguyễn Danh Thái LR Thiếu TT
22 Đào Quang  Huy x   27/09/2013 Thôn Dộc   Phạm Thị Nhung LR Đào Quang Sương LR  
23 Nguyễn Gia  Huy x   11/04/2013 Chợ T.Chợ Bùi Thị Thủy LR Nguyễn Đức Tú LR  
24 Lưu Gia Huy x   03/04/2013 Thôn Chua   Nguyễn Thị Tuyển   Lưu Bá Dũng    
25 Phạm Tiến  Lộc x   30/03/2013 Cự Khê Đìa Lê Thị Cúc LR Phạm Đăng Phúc LR  
26 Nguyễn Tuyết  Mai   x 06/02/2013 Thôn Dộc   Nguyễn Tiến Hoàn LR Đinh Thị Hạnh LR  
27 Bùi Đăng Minh x   09/09/2013     Nguyễn Thị Thương LR   LR  
28 Lưu Văn Minh x   01/12/2013     Đỗ Thị Hạnh LR Lưu Văn Quang LR  
29 Nguyễn Hoài Nam x   04/10/2013 Thôn Chua   Nguyễn T.Hồng Vân LR Nguyễn Văn Quản LR  
30 Nguyễn Bích  Ngọc   x 06/02/2013       LR Nguyễn Văn Tuấn LR  
31 Nguyễn Tiến  Nhất x   04/10/2013 Thôn Dộc   Lưu Thị Tấm LR Nguyễn Tiến Thuật LR  
32 Nguyễn Thị Tuyết  Nhi     26/08/2013 Thôn Chua   Nguyễn Thị Biên LR Nguyễn Đức Hiên LR  
33 Lưu Bá Xuân  Phúc x   26/12/2013 Thôn Dộc   Lê Thị Liên LR Lưu Bá Lấy LR  
34 Đỗ Cao  Phong x   18/07/2013 Thôn Chua   Nguyễn T.Thu  LR Đỗ Văn Hiếu LR T. HK hoc b3
35 Nguyễn  Đinh Hồng  Phước x   24/10/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hằng LR Nguyễn Đình Nhất LR  
36 Nguyễn Chính Sơn x   29/12/2013     Nguyễn Thị Hồng LR Nguyễn Chính Hà LR  
37 Nguyễn Chính  Thành x   06/03/2013 Thôn Đìa   Đinh Thị Luyến LR Nguyễn Chính Vụ LR  
38 Nguyễn Thu  Trang   x 21/08/2013 Chợ   Phan Thị Hạnh LR Nguyễn Đình Thanh LR  
39 Nguyễn Thị Ngọc  Trinh   x 26/01/2013 Thôn Chua   Nguyễn Trường Giang LR Nguyễn Đức An LR  
40 Lưu Bá  Trung x   25/06/2013 Thôn Dộc   Tạ Thị Tâm LR Lưu Bá Nhớ LR  
41 Nguyễn Doãn x   18/10/2013 Thôn Thượng   Lưu Thị Lệ Thủy LR Nguyễn Doãn Tâm LR  
42 Đặng Quốc  Việt x   17/01/2013 Thôn Chua   Nguyễn Thi Trà LR Đặng Văn Đích LR  
43 Nguyễn Chính Vinh x   17/06/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hiền LR Nguyễn Mạnh Nam LR  
44 Nguyễn Quốc  Vinh x   27/10/2013 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Loan LR Nguyễn Mạnh Giàu LR  
45 Vũ Phúc  Vinh x   03/10/2013 Thái Thụy, Thái Bình Bích Hòa Hoàng Thị Nhung LR Vũ Ngọc Quang LR  
46 Nguyễn Thuý Vy   x 04/08/2013 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hằng LR Nguyễn Tiến Thắng LR  
                         
NGƯỜI LẬP             HIỆU TRƯỞNG  
                         
                         
Nguyễn Thị Thủy             Bùi Thị Hoàng Yến  
                         
                         
                         

Tác giả bài viết: Lê Thị Thanh Thùy

Nguồn tin: trường mầm non Bình Minh II

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 9 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 60 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 82 | lượt tải:32

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 81 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 85 | lượt tải:37

03-KH/CB

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 165 | lượt tải:60

02-KH/CB

Kế hoạch hoạt động của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 82 | lượt tải:0

SGD

Công văn tiếp tục cho HS nghỉ học để phòng chống dịch covid 2019

Thời gian đăng: 22/02/2020

lượt xem: 103 | lượt tải:42

01/QC-CB

Quy chế hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 72 | lượt tải:0

PGD

Thông báo khẩn Về việc thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh đã đến vùng dịch Vĩnh Phúc

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 92 | lượt tải:0
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây