danh sách học sinh khối 3 tuổi

Thứ hai - 18/09/2017 22:25
danh sách học sinh khối 3 tuổi
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI            
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II            
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP C1
NĂM HỌC 2017-2018
                         
Stt Họ  Tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Tạm chú Mẹ Cha Ghi chú
Nam Nữ Họ Tên Nghề nghiệp Họ Tên Nghề nghiệp
1 Đinh Ngọc Thiên An x   05/09/2014 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Thiết LR Đinh Công Tâm LR  
2 Lưu Bảo  An x   11/02/2014 Thôn Dộc   Bùi Thị Thanh Nga LR Lưu Văn Hồng LR  
3 Nguyễn Quốc  Anh x   05/12/2014     Đinh Thị Thu Lý LR Nguyễn Thiên Kim LR  
4 Nguyễn Quỳnh Anh   x 11/09/2014 Thôn Chua   Nguyễn Thanh Phúc LR Nguyễn Hữu Hệ LR  
5 Nguyễn Hữu Tuấn Anh x   19/02/2014 Thôn Chua   Nguyễn Thị Lan LR   LR  
6 Nguyễn Phạm Nguyệt  Ánh x   10/09/2014 T.Chua T.Chua Phạm Thị Thúy Hà LR Nguyễn Huy Phong LR  
7 Trần Gia  Bảo x   05/08/2014 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Hoa LR Trần Văn Phúc LR  
8 Nguyễn Trí  Bách     06/11/2014 T.Chua T.Chua Nguyễn Văn Cương Nguyễn Thu Thảo      
9 Nguyễn Tiến Gia  Bảo x   20/08/2014 Thôn Dộc   Lê Thị Thu LR Nguyễn Tiến Phú LR  
10 Trần Ngọc Minh Châu   x 26/12/2014     Đỗ Thị Huệ LR   LR  
11 Phạm Tú  Chi   x 21/09/2014 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Nhung LR Phạm Đình Luyện LR  
12 Nguyễn Lê Quỳnh Chi   x 19/10/2014 Thôn Đìa   Lê Thị Hằng LR Nguyễn Đức Quang LR  
13 Nguyễn Quỳnh Chi   x 10/02/2014 Thôn Chua   Hoàng Thị Nhung LR Nguyễn Hữu Mạnh LR  
14 Nguyễn Mạnh  Cường x   29/06/2014 Thôn Đìa     LR Lưu Thị Oanh LR  
15 Lưu Bá Hải Đăng x   29/01/2014 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Lý LR   LR  
16 Nguyễn Tiến Thành Đạt x   20/01/2014 Quyếch   Dương Thị Xuyến LR Nguyễn Tiến Hoài LR  
17 Vương Ngọc  Diệp   x 19/01/2014 Thôn Chợ     LR Vương Quốc Anh LR  
18 Nguyễn Hữu  Dương x   09/12/2014 Thôn Chua   Hoàng Thị Thu Thủy LR   LR  
19 Bùi Đăng Minh Duy x   04/10/2014 Thôn Quyêch   Nguyễn Thị Chinh LR Bùi Đăng Dương LR  
20 Trần Hoàng x   31/01/2014     Phạm Thị Liễu LR Trần Đình Hàn LR  
21 Bùi Ngọc   x 18/05/2014 Thôn Quyêch    Đỗ Thị Ngần LR Bùi Đăng Huy LR  
22 Nguyễn Thị Thúy Hằng     18/09/2014 Thôn Chua   Nguyễn Thị Thúy Thúy LR Nguyễn Đức Phúc LR  
23 Nguyễn Ngọc  Hân   x 22/06/2014 T. Đìa    Đinh Thị Luyến LR Nguyễn Chính Vụ LR  
24 Nguyễn Lê khánh Hân   x 25/12/2014 T.Dộc   Lê Thu Lê LR Nguyễn Văn Hưng LR  
25 Nguyễn Thanh  Hằng   x 23/06/2014 Cao Viên   Tạ Thị Hạnh LR Nguyễn Tiến Công LR  
26 Nguyễn Gia  Hưng x   10/01/2014 Thôn Quyêch   Nguyễn Thị Tuyến LR Nguyễn Duy Toản LR  
27 Nguyễn Bùi Duy Hưng   x 02/10/2014 Thôn Chợ   Bùi Thị Thu Thảo LR Nguyễn Duy Sơn LR  
28 Nguyễn Thiên  Hương   x 29/09/2014 Thôn Quyêch   Nguyễn Thị Bích LR Nguyễn Tiến Thịnh LR  
29 Bùi Anh  Huy x   19/07/2014 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hằng LR Bùi Văn Thục LR  
30 Lưu Thanh  Huyền   x 04/08/2014 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Cúc LR Lưu Minh Đạt LR  
31 Nguyễn Minh Khang x   22/10/2014     Bùi Thị Hưng LR Nguyễn Văn Phương LR  
32 Nguyễn Trung Kiên x   02/05/2014 Thôn Chua   Đinh Thị Chiều LR Nguyễn Duy Tín LR  
33 Lưu Bá  Kiệt x   19/01/2014 T.Dộc T.Dộc Lưu Bá Hà LR Nguyễn Thị Thư LR  
34 Nguyễn Thiên Kim   x 24/01/2014 Thôn Chua   Nguyễn Thị Hoa LR Nguyễn Văn Chuẩn LR  
35 Phạm Khánh  Linh   x 12/04/2014 Thôn Dộc   Trần Thị Trang LR Phạm Đình Quân LR  
36 Nguyễn Hà  Linh   x 27/12/2014 Thôn Chua   Lưu Thị Huyền Trang LR Nguyễn Đức Đạt LR  
37 Bùi Thị Cẩm  Ly x   23/10/2014 Kim Bôi T. Chua Bùi Văn Hưng LR Nguyễn Thị Thanh LR  
38 Nguyễn Ngọc  Minh x   06/03/2014 Thôn Đìa   Phan Thị Thúy LR Nguyễn Đình Hậu LR  
39 Đặng Thu Ngân   x 06/06/2014 Thôn Đìa   Hoàng Thu Phương LR   LR  
40 Nguyễn Tiến  Quang x   25/07/2014 Liên Châu Thôn Đìa Phạm Thị Tuyết LR Nguyễn Tiến Việt LR  
41 Đào Hồng Phương Thảo   x 16/06/2014 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Gái LR Đào Hồng Hải LR  
42 Nguyễn Bảo  Trâm   x 29/08/2014 Thôn Chua   Nguyễn Thị Thúy LR Nguyễn Hữu Chung LR  
43 Lưu Kiều  Trang   x 15/10/2014 Thôn Quyêch   Lưu Thị Mẽ LR Lưu Văn Nam LR  
44 Phạm Nguyễn Thu Uyên   x 22/02/2014 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Tú LR Phạm Đình Đức LR  
45 Nguyễn Đức  Vinh x   31/08/2014 Thôn Chua   Đỗ Thị Thủy LR Nguyễn Đức Phú LR  
46 Lưu Bá Quang  Vinh x   14/03/2014 Thôn Dộc   Phạm Thị Tâm LR Lưu Bá Chinh LR  
47 Đinh Quang Vinh x   22/03/2014 Cao Viên T.Chua  Đinh Quang Mạnh LR Nguyễn Thi Hương LR  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI            
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II            
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP C2
NĂM HỌC 2017-2018
Stt Họ  Tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Tạm chú Mẹ Cha Ghi chú
Nam Nữ Họ Tên Nghề nghiệp Họ Tên Nghề nghiệp
1 Nguyễn Bảo  An x   24/03/2014 Thôn Chua   Nguyễn Thị Thanh Trang LR Nguyễn Hữu Anh Tuấn LR  
2 Nguyễn Thị Bảo An x   10/12/2014 T.Quyếch   Vũ Thị Luyến LR Nguyễn Tiến Thành LR  
3 Phạm Ngọc  Anh   x 14/02/2014 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Thanh LR Phạm Đình Mạnh LR  
4 Nguyễn Tuấn  Anh x   01/07/2014 Thôn Dộc   Đinh Thị Hạnh LR Nguyễn Tiến Hoàn LR  
5 Lưu Quang Anh x   06/03/2014 Nam Đinh T.Chợ Phạm Thị Huyền Trang LR Lưu Thanh Nghị LR  
6 Đinh Nhất  Anh x   27/05/2014 Thôn chua     LR   LR  
7 Trương Quân  Bảo x   06/08/2014 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Thanh Tuyền LR Trương Minh Khôi LR  
8 Nguyễn Duy Bảo x   24/02/2014 Thôn Chợ   Đào Thị Lan LR Nguyễn Xuân Biên LR  
9 Phạm Kim Chi   x 25/03/2014 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hà LR   LR  
10 Nguyễn T. Minh  Đan   x 10/04/2014 Thôn Đìa     LR   LR  
11 Nguyễn Hải  Đăng x   20/03/2014 Thôn Chua   Nguyễn Thị Ngà LR Nguyễn Hữu Giáp LR  
12 Đỗ Ngọc  Diệp   x 13/08/2014 Thôn Chợ   Lã Thị Vân LR Đỗ Văn Công LR  
13 Nguyễn Tiến  Dũng x   01/09/2014 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hạnh LR Nguyễn Tiến Toản LR  
14 Đinh Mạnh  Hùng x   08/12/2014 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Hằng LR Đinh Công Lợi LR  
15 Lưu Quang Huy x   19/06/2014 Thôn Đìa   Bùi Thị Dung LR Lưu Văn Ngọc LR  
16 Nguyễn Duy Khanh x   06/03/2014 Thôn Chợ   Lê Thị Ngọc Linh LR Nguyễn Duy Nghĩa LR  
17 Bùi Đăng  Khoa x   15/07/2014 T.Quyêch   Đinh Thị Thảo LR Bùi Việt Dương LR  
18 Nguyễn Phương Lan   x 18/06/2014 Thôn Chua   Nguyễn Thị Vân LR Nguyễn văn Thái LR  
19 Bùi Đăng  Lên x   20/10/2014 T.Quyêch   Nguyễn Thị Châm LR Bùi Đăng Nhân LR  
20 Nguyễn Ngọc Gia  Linh   x         LR Nguyễn Thành Công LR  
21 Bùi Việt  Long x   30/05/2014 T.Quyêch   Nguyễn Thị Hồng LR Bùi Quang Đồng LR  
22 Nguyễn Trần Hải Long x   13/04/2014 Bích Hòa Thôn Dộc Phạm Thị Xánh LR Nguyễn Văn Tâm LR  
23 Tạ Hoàng  Minh   x 05/10/2014 Thôn Chợ   Tạ Viết Chính LR Nguyễn Thiị An LR  
24 Phạm Thị Ngọc  Minh x   25/02/2014 Thôn Đìa   Lưu Thị Hạnh LR Phạm Ngọc Sáng LR  
25 Bùi Hạnh  Ngân x   14/02/2014 T.Quyếch   Nguyễn Thị Lương LR Bùi Đăng Chiến LR  
26 Nguyễn Chính Phúc x   09/09/2014 Thôn Chợ   Phạm Thị Huyền Thương LR Nguyễn Chính Vụ LR  
27 Đinh Trang  Phương   x 08/03/2014 T.Quyêch   Nguyễn Thị Nhi LR Đinh Xuân Quân LR  
28 Đinh Xuân  Quang x   29/05/2014     Phan Thu Hương LR Đinh Công Vinh LR  
29 Nguyễn Tường  Quyên   x 05/02/2014 Thôn Đìa   Nguyễn Ngọc Bích Phương LR Nguyễn Văn Quân LR  
30 Bùi Thị Ngọc  Quỳnh x   16/11/2014 T. Quyếch   Lê Minh Thiện LR Bùi Đăng Nam LR  
31 Lê Bảo  Thanh x   11/08/2014 Thôn Dộc   Lưu Thị Luận LR Lê Văn Lưỡng LR  
32 Nguyễn Hương Thảo   x 15/08/2014 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Tuyền LR   LR  
33 Nguyễn Phương  Thảo   x 11/06/2014 T.Quyêch   Nguyễn Thị Hồng LR Nguyễn Văn Tùng LR  
34 Nguyễn Ngọc Minh Thư   x 01/08/2014 Thôn Chua   Lê Thị Thu Trang LR Nguyễn Đức Hạnh LR  
35 Phạm Văn  Trung x   28/06/2014 Thôn Đìa   Lưu Thị Lựu LR Phạm Văn Trọng LR  
36 Nguyễn Cẩm    x 06/07/2014 Thôn Chợ   Trần Thị Nga LR Nguyễn Văn Liêm LR  
37 Vũ Mạnh x   12/08/2014 T.Quyếch   Bạch Hồng Oanh LR Vũ Văn Diện LR  
38 Nguyễn Hữu Minh  Tuệ x   17/06/2014 Thôn Quyêch   Trịnh Thuý Nga LR Nguyễn Hữu Kiên LR  
39 Tạ Đình Kiến Văn x   09/09/2014 Tam Hưng   Lương Thị Thanh Huyền LR Tạ Mạnh Cường LR  
                         
                         
                         
                         
                         
  NGƯỜI LẬP           HIỆU TRƯỞNG    
                         
                         
  Nguyễn Thị Thủy         Bùi Thị Hoàng Yến    
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI      
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II      
DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP C3
NĂM HỌC 2017-2018
                     
STT Họ và tên Tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Nơi đăng ký HKTT Hiện cư trú tại Tên Cha Học Sinh Tên Mẹ Số điện thoại
Nam Nữ
1 Nguyễn Hải  An x   05/09/2014 T.Dộc T.Dộc Nguyễn Bá Giang Nguyễn Thị Hương 0981846192
2 Vũ Bảo  An   x 24/11/2014 Chương Mỹ T. Đìa Vũ Văn Thi Nguyễn Thị Hải Nga 0869995852
3 Nguyễn Đức Anh x   01/09/2014 T. Đìa T. Đìa Nguyễn Đức Việt Lưu Thùy Ngân 962156655
4 Lưu Hoàng Lâm Anh x   15/10/2014 T. Đìa   Lưu Văn Sơn Hoàng Thị Huệ  
5 Trương Gia  Bảo x   23/08/2014 Bích Hòa T. Đìa Trương Tuấn Anh Bùi Thị Sơn 0972211695
6 Lưu Bá Minh Bảo x   07/11/2014 T.Dộc T.Dộc Lưu Bá Đoàn Bùi Thị Hương 0988956076
7 Đào Gia  Bảo x   19/12/2014 T.Dộc T.Dộc Đào Quang Sương Phạm Thị Nhung 01669073858
8 Lê Đức  Bình x   23/02/2014 Sinh Quả Sinh Quả Lê Đức Thụ Nguyễn Thị Thúy Chung 1685414636
9 Phạm Khánh  Chi   x 28/06/2014 Bích Hòa T. Đìa Phạm Văn Hiệp Bùi Thị Thu Hiền 988577780
10 Lưu Phương  Chi   x 26/10/2014 T.Dộc T.Dộc Lưu Hồng Quảng Nguyễn Thị Êm 01678132393
11 Phạm Quốc Đạt x   31/08/2014 T. Đìa T. Đìa Phạm Đình Anh Nguyễn Thi Thoa 0969286047
12 Nguyễn Trọng  Đức x   26/06/2014 Thanh Cao T.Dộc Nguyễn Bá Cường Lưu Thị Hạnh 0973899285
13 Nguyễn Tiến  Dũng x   23/05/2014 T.Dộc T.Dộc Nguyễn Tiến Chính Lê Thị Ngân 982551254
14 Lý Thùy  Dương   x 21/12/2014 Minh Kha Minh Kha Lý Xuân Tuấn Nguyễn Thị Thúy 1693434348
15 Nguyễn Tiến Mạnh Duy x   03/10/2014 T. Đìa T. Đìa Nguyễn Tiến Dồng Nguyễn  Thị Hân 0973752396
16 Nguyễn Chính  Duy x   19/04/2014 T. Đìa T. Đìa Nguyễn Chính Tiến Nguyễn Thị Hường 0974913607
17 Nguyễn Đức  Giáp x   17/03/2014 T.Dộc T.Dộc Nguyễn Đức Luận Lưu Thị Nga 01262147199
18 Phạm Hoàng  Hải x   08/09/2014 T. Đìa   Phạm Văn Hai Trịnh Thị Mận 0947893043
19 Lưu Thị Hồng  Hạnh   x 07/11/2014 T. Đìa   Lưu Văn Tuyến Đỗ Thị Hồng 01674645015
20 Nguyễn Hữu Hách x   08/02/2014 Kỳ Thủy   Nguyễn Hữu Nghị Nguyễn Thị Hương  
21 Bùi Gia Huy x   16/11/2014 Bích Hòa T. Đìa Bùi Văn Phúc Nguyễn  Thị Hương 01226390494
22 Nguyễn Tiến  Huy x   20/09/2014 T.Chằm T.Chằm Nguyễn Tiến Chính Vũ Thị Thanh Hà 0932399955
23 Trần Mạnh Tuấn  Kiệt x   06/02/2014 T.Dộc T.Dộc Trần Mạnh Quý Nguyễn Thị Phúc 0984480140
24 Lưu Thị Ngọc  Lan   x 04/06/2014 T.Dộc T.Dộc Lưu Bá Thắng Nguyễn Thị Liên 0963570772
25 Bùi Đăng Hoàng Long x   09/07/2014 T. Quyêch   Bùi Đăng Dũng Nguyễn Thị Hiền 0902230127
26 Trương Tú  Linh   x 19/06/2014 T. Dộc T. Dộc Trương Văn Tâm Vũ Thị Hảo 0977659629
27 Nguyễn Gia Linh   x 02/06/2014 T.Chua   Nguyễn Quang Tú Cao Thị Chà Mi  
28 Phạm Bảo  Linh   x 03/12/2014 T. Đìa T. Đìa Phạm Hồng Hành Nguyễn Thị Thúy 0986815245
29 Nguyễn Khánh  Ly   x 02/06/2014 T.Dộc T.Dộc Nguyễn Tiến Đông Lê Thị Dịu 01672538388
30 Phạm Nhật  Minh x   21/12/2014 Cự Khê T. Đìa Phạm Đăng Nhung Lê Thị Trang 0988376680
31 Vũ Kim  Ngân   x 24/06/2014 Bích Hòa T.Đìa Vũ Văn Chúc Nguyễn Thị Hoa Hồng 984602216
32 Trương Thị Khánh Nguyên   x 25/05/2014 Thanh Lương T. Thượng Trương Quốc Phóng Bùi Thị Hợp Lan 0906059060
33 Nguyễn Yến  Nhi   x 06/10/2014 T.Đìa T.Đìa Nguyễn Tiến Vũ  Nguyễn Thị Đào 0904800562
34 Đinh Thành  Phát x   08/03/2014 T.Chợ T.Chợ Đinh Văn Tiệp Đỗ Thị Hao 0932363196
35 Lưu Văn Phong x   17/12/2014 T.Đìa T.Đìa Lưu Văn Thuận Nguyễn  Thị Hương 0974301992
36 Nguyễn Bảo  Phương   x 21/09/2014 T.Dộc T.Dộc Nguyễn Chính Hậu Nguyễn Thị Thủy Lan 01698567419
37 Nguyễn Chính  Quang x   20/06/2014 T. Đìa T. Đìa Nguyễn Chính Thuật Vũ Thị Vân Anh "0973926904
38 Nguyễn Chính  Tâm x   20/06/2014 T. Đìa T. Đìa Nguyễn Chính  Thịnh Vũ Hồng Tứ 0975368270
39 Lưu Bá Trường x   08/06/2014 T. Đìa T. Đìa Lưu Bá Trai Nguyễ Thị Hà  
40 Nguyễn Chí  Vĩnh x   03/11/2014 T. Đìa T. Đìa Nguyễn Đức Thọ Lưu Thị Mai 01642074971
                     
                     
               
                     
                     
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Tác giả bài viết: Lê Thị Thanh Thùy

Nguồn tin: trường mầm non Bình Minh II

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 13 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 63 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 84 | lượt tải:35

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 84 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 87 | lượt tải:38

03-KH/CB

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 181 | lượt tải:67

02-KH/CB

Kế hoạch hoạt động của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 88 | lượt tải:0

SGD

Công văn tiếp tục cho HS nghỉ học để phòng chống dịch covid 2019

Thời gian đăng: 22/02/2020

lượt xem: 106 | lượt tải:44

01/QC-CB

Quy chế hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 76 | lượt tải:0

PGD

Thông báo khẩn Về việc thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh đã đến vùng dịch Vĩnh Phúc

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 96 | lượt tải:0
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây