Danh Sách học sinh khối 5 tuổi

Thứ hai - 18/09/2017 22:20
Danh Sách học sinh khối 5 tuổi
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II                
DANH SÁCH TRẺ LỚP A1 NĂM HỌC 2017 - 2018
                         
Stt Họ  Tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Tạm chú Mẹ Cha Ghi chú
Nam Nữ Họ Tên Nghề nghiệp Họ Tên Nghề nghiệp
1 Nguyễn Bùi Thiên  An   x 12/02/2012 Thôn Quếch   Bùi Thị Châm LR Nguyễn Văn Mừng LR  
2 Nguyễn Thiên An x   21/11/2012 Thôn Trên T. chợ Nguyễn Thị Ngọc Thùy LR Nguyễn Văn Rồng LR  
3 Bùi Thị Minh  Anh   x 16/07/2012 Thôn Quếch   Nguyễn Thị Chinh LR Bùi Đăng Dương LR  
4 Nguyễn Đức  Anh x   30/04/2012 T.Chua   Nguyễn Thị Thoa LR Nguyễn Đức Tài LR  
5 Bùi Thị Quỳnh  Anh   x 07/11//2012 Thôn Quếch   Mai Thị Hoa LR Bùi Văn Đại  LR  
6 Lê Tuấn  Anh x   17/10/2012 Thôn Quếch   Nguyễn Thị Hường LR Lê Bá Lịch LR  
7 Đinh Diệp Anh   x 21/07/2012 T.Chằm   Tạ Thị Ngà LR Đinh Công Tiến LR  
8 Nguyễn Thị Lan  Anh   x 04/01/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Thu Tuyết LR Nguyễn Văn Thảo LR  
9 Nguyễn Diệp  Anh    x 02/05/2012 Thôn Quếch   Đỗ Thị Tuyết LR Nguyễn Tuấn vinh  LR  
10 Nguyễn Tiến  Bách x   16/07/2012 Hà Nam   Tạ Thị Hằng LR Nguyễn Hồng Việt LR TT trú
11 Bùi Gia  Bảo x   04/09/2012 Thôn Quyếch   Nguyễn Thị Hương LR Bùi Đức Hiệp LR  
12 Nguyễn Thùy  Chi   x 01/10/2012 Sinh Liên    Nguyễn Thị Thúy LR Nguyễn Xuân Thành LR  
13 Bùi Đăng  Đức x   21/08/2012 Thôn Quyếch   Nguyễn Thị Lệ LR Bùi Đăng Chiến LR  
14 Nguyễn Văn Trí  Dũng x   12/05/2012 T. Chợ   Trần Thị Nga LR Nguyễn Văn Liêm LR  
15 Nguyễn Hoàng  Hải x   02/08/2012 T.Mùi   Nguyễn T. Phượng Ninh LR Nguyễn Văn Tuấn LR  
16 Nguyễn Gia  Hân   x 14/12/2012 Thôn Quếch   Nguyễn  Thị Thoa  LR Nguyễn Tiến Hiếu   LR  
17 Bùi Ánh Huyền   x 04/05/2012 Thôn Quếch   Nguyễn Thị Hương GV Bùi Ngọc Bình Công chức T.t.trú
18 Nguyễn Thị Khánh  Huyền   x 10/02/2012 T.Chua    Đỗ Thanh Nguyệt LR Nguyễn Hữu Hải LR  
19 Vũ Phương  Linh   x 28/10/2012 Thôn Quếch   Bùi Ánh Tuyết LR Vũ Văn Kiên LR  
20 Nguyễn Hà  Linh   x 27/09/2012 T. Chợ    Lưu Thị Toàn  LR Nguyễn Duy Tuấn  LR  
21 Nguyễn Thành Phong x   11/08/2012 Thôn Thượng T. Đìa Nguyễn Thị Tươi LR Nguyễn Văn Minh LR  
22 Nguyễn Tiến  Long x   19/06/2012 Thôn Quếch   Vũ Thị Luyến LR Nguyễn Tiến Thành LR T.đơn
23 Nguyễn Tiến Hoàng  Nam x   03/01/2012 Thôn Quếch   Vũ Thị Lan  LR Nguyễn Tiến Chí  LR  
24 Bùi Long  Nhật x   12/02/2012 Bích Hòa  T.Quyếch Nông Thị Hà Thu LR Bùi Văn Hải LR  
25 Vũ Thị Minh  Ngọc   x 11/08/2012 T. Chợ    Tạ Thị Tình LR Vũ Văn Bằng  LR  
26 Nguyễn Tiến Khôi  Nguyên x   12/08/2012 Thôn Quếch   Nguyễn Hồng Thân LR Nguyễn Tiến Hợp LR  
27 Nguyễn Hoàng  Phương   x 24/04/2012 Thôn Quếch   Nguyễn Thị Bình LR Nguyễn Tiến Cường LR  
28 Bùi Minh  Quân x   23/09/2012 Thôn Quếch   Nguyễn Hải Hậu LR Bùi Đăng  Thái LR  
29 Phạm Chí  Quân x   02/03/2012 Ứng Hòa    Nguyễn Phương Lan LR Phạm Tuấn Hải LR  
30 Nguyễn Quốc Minh Quân x   17/11/2012 T . Dộc   Nguyễn T.Sáu Ninh LR Nguyễn Quốc Thành LR  
31 Lưu Thị Như Quỳnh   x 20/02/2012 Kỳ Thủy T.Quyếch Đỗ Thị Thu Hương LR Lưu Bá Vang LR  
32 Bùi Đăng  Sáng x   02/12/2012 Thôn Quyếch   Tạ Thị Hợp LR Bùi Đăng Phi LR T.đơn
33 Bùi Đỗ  Tầu x   16/08/2012 Bích Hòa  T.Dộc Dư Thị Huệ LR Bùi Đỗ Tĩnh LR  
34 Hoàng Bảo  Thy   x 05/03/2012 Cự Khê  T.Quyếch Lê Thị Kim Ngân LR Hoàng Ngọc Tân LR  
35 Đặng Thùy  Trâm   x 17/06/2012 T. Chợ    Đỗ Thị Kim Hoa LR Đặng Đức Minh LR  
36 Phạm Huyền Trang x x 01/10/2012 T.Đìa   Nguyễn Thị Vân LR Phạm Đình Hoài LR  
37 Phạm Thị Thanh  Trúc   x 07/12/2012 Bích Hòa  T.Dộc Bùi Thị Cúc LR Phạm Văn Cộng LR  
38 Phạm Đăng  Trường  x   07/05/2012 Cự Khê  T.Quyếch Hà Thị Bích LR Phạm Đăng Thịnh LR  
39 Phạm Hữu Tuấn  x   27/02/2012 Sinh Liên    Vũ Thị Tâm LR Phạm Hữu Cường LR  
40 Bùi Mạnh  Tuấn x   19/01/2012 Bích Hòa    Bùi Thị Vượng LR Bùi Đỗ Tâm LR  
41 Lưu Bá Anh Tuấn x   20/02/2012 Bích Hòa    Đỗ Thị Thu Hương LR Lưu Bá Vang LR  
42 Trần Gia  Tuệ   x 17/01/2012 TSinh Quả    Bùi Thị Phúc LR Trần Văn Nam LR  
43 Nguyễn Thị Sơn  Tuyền   x 12/02/2012 Bích Hòa    Định Thị Chi LR Nguyễn Sơn Đông LR  
44 Lưu Bảo  Vân   x 11/09/2012 Thôn Đìa   Bùi Thị Dung LR Lưu Văn Ngọc LR  
45 Nguyễn Tiến Thành Vinh x   17/02/2012 Thôn Quếch   Trần Thị Cúc LR Nguyễn Tiến Tưởng LR THS
46 Bùi Đăng Quang  Vinh x   01/09/2012 Thôn Quyech   Nguyễn Thị Thơm LR Nguyễn Đăng Bình  LR  
47 Nguyễn Minh x   05/04/2012 Thôn Mùi T. Đìa Nguyễn Thị Thu LR Nguyễn Văn Đức LR  
48 Nguyễn Ngọc Tường Vy   x 28/08/2012 T. Đìa   Nguyễn Thị Nhạn LR Nguyễn Anh Tuấn LR  
49 Bùi Phương  Vy   x 08/09/2012 Thôn Quếch   Nguyễn T.Hoài Phương LR Bùi Xuân Thanh LR T.đơn
50 Nguyễn Kinh  Vỹ    x 25/09/2012 cự khê T. Chợ Lê Thị Ngọc Mai  LR Nguyễn  Hữu Tú  LR  
NGƯỜI LẬP               HIỆU TRƯỞNG    
                         
                         
Nguyễn Thị Thủy             Bùi Thị Hoàng Yến  
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II                
DANH SÁCH TRẺ LỚP A2 NĂM HỌC 2017 - 2018
                         
Stt Họ  Tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Tạm chú Mẹ Cha Ghi chú
Nam Nữ Họ Tên Nghề nghiệp Họ Tên Nghề nghiệp
1 Nguyễn Hữu Nhật  Anh x   24/12/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Hương LR Nguyễn Hữu Điệp LR  
2 Vũ Quỳnh  Anh   x 23/07/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Thắng LR Vũ Cường Tú Bộ Đội  
3 Nguyễn Cẩm Tú Anh   x 23/06/2012 T. Chợ    Nguyễn Thị Thanh LR Nguyễn Duy Trường LR  
4 Nguyễn Đức  Anh x   26/03/2012 T.Chua   Nguyễn Thị Tâm  LR Nguyễn Đức Quân  LR  
5 Nguyễn Tú  Anh x   06/01/2012 Thôn Dộc    Nguyễn Văn Hưng  LR Lê Thị Lệ  LR  
6 Trần Đức  Anh x   30/07/2012 T.Quyech   Nguyễn Thị Yến  LR Trần Văn Đạt LR  
7 Nguyễn Viết Bắc x   03/02/2012 Nghệ An   Nguyễn Thị Hương  CN Nguyễn Viết Sơn CN Tttru
8 Nguyễn Bảo  Châu   x 17/08/2012 Thôn Chua   Đinh Thị Chiều  LR Nguyễn Duy Tín  LR  
9 Nguyễn Tiến  Đạt x   22/06/2012 Thôn Dộc   Phạm Thị Hòa LR Nguyễn Tiến Đoài LR  
10 Bùi Phi  Dương x   11/04/2012 Thanh Lương T. Chua Nguyễn Thị Thúy LR Bùi Văn Khánh LR  
11 Nguyễn Doãn  Giang x   18/04/2012 T. Thượng    Nguyễn Thị Hợi LR Nguyễn Doãn Sơn LR  
12 Đào Hương Giang   x 27/02/2012 Cao viên T. Chua Nguyễn Thị Khánh Huyền LR Đào Công Trinh LR  
13 Đặng Thị Hương Giang x   09/10/2012 Chương Mỹ T Quyếch Nguyễn T Thanh Hiền LR Đặng Hữu Đức LR  
14 Nguyễn Doãn  Hậu x   24/06/2012 T.Thượng    Nguyễn Thị Hằng  LR Nguyễn Doãn Đáp LR  
15 Nguyễn Văn Hoàng Hiệp x   30/11/2012 Thôn Dộc   Lưu Thị Tuyết LR Nguyễn Văn Thể LR  
16 Nguyễn Khánh  Ly   x 15/02/2012 Thôn Chua   Nguyễn Văn Hà LR Bùi Thị Thúy LR  
17 Lưu Khải Hoàn x   27/12/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Loan LR Lưu Bá Lành LR  
18 Trương Quốc  Huy x   26/06/2012 Thôn Dộc   Đỗ Thị Hiệp LR Trương Văn Thái LR T. HK
19 Nguyễn Gia  Huy x   21/11/2012 Bích Hòa  T. Chua Nguyễn Thị Thuý LR Nguyễn Văn Thành LR  
20 Nguyễn Tiến Trường  Kỳ x   27/01/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Hồng Diệu LR Nguyễn Tiến Ngọc Sơn LR  
21 Nguyễn Hoàng Lan   x 20/01/2012 Thôn Dộc   Lưu Thị Huệ LR Nguyễn Chính Lượng LR  
22 Đỗ Thị Khánh  Linh   x 19/10/2012 T. Chợ    Lã Thị Hương LR Đỗ Văn Hải LR  
23 Lưu Gia  Linh   x 21/06/2012 T.Đìa    Nguyễn Thị Hoa Dịu LR Lưu Văn Tiến LR  
24 Nguyễn Bá  Long x   07/08/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Hương LR Nguyễn Bá Giang LR  
25 Nguyễn Kim Nhật Minh x   11/12/2012 Tê Quả T. Dộc Nguyễn Thị Phúc LR Nguyễn Kim Quang LR  
26 Nguyễn Đức Minh x   16/11/2012 Thôn Quếch   Bùi Thị Hương Trà LR Nguyễn Đức Hiệp LR thiếu HS
27 Lưu Bảo  Ngọc   x 26/07/2012 Thôn Dộc   Ngô Thị Hợi LR Lưu Bá Hưng LR  
28 Phạm Văn  Nhân x   25/05/2012 T. Thượng    Nguyễn Thị Thủy LR Phạm Văn Hiệp LR  
29 Nguyễn Minh  Nhật  x   01/07/2012 Hà Tĩnh Hà Đông Nguyễn Thị Thơm LR Nguyễn Ngọc Quý LR  
30 Đặng Minh  Phong x   01/09/2012 Thôn Dộc   Đinh Thị Trà LR ĐặngVăn Phục LR  
31 Lưu Hữu  Phước x   08/01/2012 Thôn Dộc   Bùi Thị Hòa LR Lưu Bá Thức CN  
32 Nguyễn Đức  Quân x   30/06/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Sang LR Nguyễn Đức Lịch LR  
33 Lý Xuân  Quân x   21/10/2012 Minh Kha   Nguyễn Thị Thúy LR Lý Xuân Tuấn LR  
34 Đỗ Hào  Quang x   27/12/2012 T.Chằm    Trương Thị Nhung  LR Đỗ Văn Chính  LR  
35 Nguyễn Tiến Sơn x   28/02/2012 Thôn Mùi, Bích Hòa T. Đìa Phạm Thị Mai Thuận LR Nguyễn Văn Sáng LR  
36 Nguyễn Thị Minh  Tâm   x 19/08/2012 Thôn Dộc   Vương Thị Thu LR Nguyễn Hồng Hùng LR  
37 Nguyễn Chính  Thái x   21/11/2012 Thôn Đìa    Lê Ngọc Tú  LR Nguyễn Chính Thiện  LR  
38 Nguyễn Ngọc Phương Thảo   x 22/04/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Phượng LR Nguyễn Thanh Tùng GV  
39 Nguyễn Gia Thiều x   01/06/2012 Thôn thượng T, Chua Nguyễn Thị Thúy LR Nguyễn Văn Hóa LR  
40 Nguyễn Phương Thủy   x 28/07/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Liên LR Nguyễn Thành Anh LR  
41 Đỗ Thị  Thủy   x 12/11/2012 T. Chằm    Nguyễn Thị Ngọc  LR Đỗ Văn Long LR  
42 Lưu Bảo  Trâm   x 05/01/2012 Thôn Dộc   Bùi Thị Thanh Nga LR Lưu Văn Hồng LR  
43 Nguyễn Lương Minh Trí x   17/08/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Hoa LR Nguyễn Thành Đồng LR  
44 Nguyễn Mai Trang   x 04/06/2012 Minh Kha   Ngô Thị Hiền GV Nguyễn Kiêm Mạnh CN  
45 Nguyễn Duy Lam  Trường x   24/10/2012 T. Chợ    Nguyễn Thị Lan  LR Nguyễn Duy Lam LR  
46 Bùi Anh  Tuấn x   26/09/2012 T. Chợ    Nguyễn Thị Loan LR Bùi Trung Quân LR  
47 Nguyễn Minh  Tuệ x   10/03/2012 Bích Hòa    Nguyễn Thị Thùy Linh LR   LR  
48 Nguyễn Thị Hồng Vân   x 09/03/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Dung LR Nguyễn Chính Hưởng LR  
49 Nguyễn Văn Anh x   23/12/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Hướng LR Nguyễn Văn Thiện LR  
50 Nguyễn Trang Vy   x 19/07/2012 T. Chợ    Nguyễn Thị Bắc LR Nguyễn Văn Quốc LR
 
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II                
DANH SÁCH TRẺ LỚP A3 NĂM HỌC 2017 - 2018
                         
Stt Họ  Tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Tạm chú Mẹ Cha Ghi chú
Nam Nữ Họ Tên Nghề nghiệp Họ Tên Nghề nghiệp
1 Nguyễn Duy Nhật Anh x   10/07/2012 Thôn Chua   Phạm Thị Hòa LR Nguyễn Duy Tuyên LR  
2 Nguyễn T Phương Anh   x 26/04/2012 Thôn Chua   Lưu Thị Tuyết  LR Nguyễn Văn Dân  LR  
3 Nguyễn Duy Tuấn  Anh x   19/06/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Thanh  LR Nguyễn Duy sự  LR  
4 Trương Quỳnh  Anh     06/05/2012 Thôn Dộc   Vũ Thị Hảo LR Trương Văn Tâm LR  
5 Nguyễn Chính Việt  Anh x   07/06/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Luyến LR Nguyên Chính Lượng LR  
6 Nguyễn Thanh Bình x   17/09/2012 Bích Hòa  T.Chua Bùi Thị Phố LR Nguyễn Văn Thư LR  
7 Phạm Gia  Bảo x   24/07/2012 Thôn Dộc   Hà Thị Hương LR Phạm Đình Thắng LR  
8 Nguyễn Thị Minh  Châu   x 09/09/2012 Đỗ Động    Nguyễn Thị Hạnh  LR Nguyễn Xuân Kết LR  
9 Đinh Công  Đăng x   20/10/2012 Thôn Chua   Tạ  Thị Hoa  LR Đinh Công  Mừng  LR  
10 Nguyễn Kiêm  Huy x   01/01/2012 T. Sinh liên   Nguyễn Thị Bến LR Nguyễn Kiêm Bốn LR  
11 Nguyễn Hữu Gia  Khánh x   01/11/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Ngà LR Nguyễn Hữu Giáp LR  
12 Bùi Trung Kiên x   03/01/2012 T. Quyếch   Đỗ Thị Ngần LR Bùi Đăng Huy LR  
13 Lưu Yến Linh   x 05/01/2012 T. Chợ   Nguyễn Thị Hương LR Lưu Văn Thuận LR  
14 Nguyễn Hữu  Long x   08/07/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Hoài  LR Nguyễn Hữu Bình  LR  
15 Đỗ khánh Linh x   06/09/2012 Thôn Chua   Bùi Thị Phương LR Đỗ Văn Thành LR  
16 Đinh Ngọc Khánh  Ly   x 01/10//2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Tươi LR Đinh Công Thắng LR  
17 Lê Đức Mạnh x   17/08/2012 Sinh Quả   Nguyễn Thị Chung LR Lê Đức Thu  LR  
18 Nguyễn Hữu  Mạnh x   31/08/2012 T. Chua   Phan Thị Thu Hà LR Nguyễn Hữu Đính LR  
19 Đỗ Bảo Nam x   28/03/2012 Thôn Chua   Đặng Thị Dung  LR Đỗ Văn Mùi  LR  
20 Bùi Đỗ Minh Ngọc   x 16/05/2012 Bích Hòa T.chợ Nguyễn Thị Phượng LR Bùi Đỗ Thịnh LR  
21 Nguyễn Dương Bảo Ngọc   x 18/05/2012 T. Chua   Nguyễn Thị Hà LR Nguyễn Văn Sơn LR  
22 Nguyễn Thị Hồng  Nhi   x 19/02/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Văn Thư LR Phạm Thị Hồng Bích  LR  
23 Nguyễn Yến  Nhi   x 20/07/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thanh Phúc  LR Nguyễn Hữu Hệ  LR  
24 Đỗ Văn  Phong x   30/03/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Hiền LR Đỗ Văn Long LR  
25 Đinh Mai  Phương   x 06/02/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Hằng  LR Đinh Công Đạt  LR  
26 Nguyễn Chính Sơn x   06/08/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thanh Tâm  LR Nguyễn Chính Phúc  LR  
27 Nguyễn Hữu Đinh Gia Thăng x   19/10/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Thương LR Nguyễn Hữu Trụ LR  
28 Đinh Công  Thành x   21/06/2012 Thôn Chua   Phạm Thị Hường LR Đinh Công Long LR  
29 Trần Thị Anh  Thư   x 03/09/2012 Thôn Chua   Vũ Thị Thu Hà LR Trần Văn Nam LR  
30 Nguyễn Anh  Thư   x 28/07/2012 Dân Hòa   Ng Th Ánh Tuyết Trinh  LR Nguyễn Xuân Hải LR  
31 Nguyễn Minh  Thiện x   22/10/2012 Đông Đa T. Đìa Hoàng Thị Vui LR Nguyễn Trọng Hoàng LR  
32 Lưu Phương  Thuý   x 23/12/2012 T. Quyếch   Nguyễn Thị Thảo LR Lưu Bá Tuấn LR  
33 Bùi Thanh  Thủy   x 17/08/2012 Tam Hưng    Lê Thị Thanh Thùy LR Bùi Đức Phúc LR  
34 Bùi Thị Bảo Trang   x 02/12/2012 Hòa Bình T.Chua Nguyễn Thị Thanh  LR Bùi Văn Hưng LR  
35 Nguyễn Huyền Trang Nữ x 05/12/2012 T.Đìa    Đoàn Thị Kim Oanh LR Nguyễn Ngọc Vinh LR  
36 Phạm Phú  Trọng x   22/10/2012 T.Đìa    Nguyễn Thị Bình LR Phạm Hồng Chiến LR  
37 Nguyễn Văn  Trường  x   07/07/2012 Thôn Chua   Lưu Thị Liên LR Nguyễn Huy Anh LR  
38 Lưu Thanh  Vân    x 05/10/2012 T.Đìa    Phạm Thị Thủy LR Lưu Văn Hùng LR  
39 Trần Văn Vượng x   24/10/2012 T. Quyếch   Nguyễn Thị Vân LR Trần Văn Vinh LR  
40 Nguyễn NgọcThùy Vân    x 12/05/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Hà  LR Nguyễn Văn Hạnh  LR  
NGƯỜI LẬP               HIỆU TRƯỞNG    
                         
                         
Nguyễn Thị Thủy             Bùi Thị Hoàng Yến  
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II                
DANH SÁCH TRẺ LỚP A4 NĂM HỌC 2017 - 2018
                         
Stt Họ  Tên Giới tính Ngày sinh Hộ khẩu thường trú Tạm chú Mẹ Cha Ghi chú
Nam Nữ Họ Tên Nghề nghiệp Họ Tên Nghề nghiệp
1 Lưu Khánh An   x 14/04/2012 Thôn Đìa   Nguyễn T.Lan Hương  LR Lưu Văn Minh  LR  
2 Nguyễn Ngọc  Anh   x 07/04/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thị Ngọc  LR Nguyễn Văn Hùng   LR  
3 Lưu Bá  Chung x   06/07/2012 Thôn Dộc   Lưu Thị Nhinh LR   LR  
4 Nguyễn Đức Chiều x   04/05/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Đức Tú LR Quách Thị Cương LR  
5 Lưu Thị Hà Anh   x 23/04/2012 Thôn Dộc   Nguyễn Thị Tuyết LR Lưu Bá Oanh LR  
6 Nguyễn Anh Đức x   09/08/2012 Thôn Đìa   Giang T.Thu Hương  LR Nguyễn Tiến Hoàn  CN  
7 Phạm Văn Anh Đức x   03/06/2012 Thôn Đìa   Lưu Thị Lựu  LR Phạm Văn Trọng  LR  
8 Phạm Cẩm  Dương   x 08/11/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hồng LR Phạm Văn Thuận LR  
9 Lưu Thị Ngọc  Diệp    x 12/11/2012 Thôn Dộc    Nguyễn T.Kim Toàn  LR Lưu Trọng An  LR A4
10 Nguyễn Chính Đăng  Dương x   27/05/2012 Thôn Đìa   Lỹ Thị Mỹ Duyên LR Nguyễn Mộc Luân LR  
11 Nguyễn Tiến Nam  Giang x   09/05/2012 Thôn Đìa   Phạm Thị Thoa LR Nguyễn Tiến Hiếu LR  
12 Lưu Huy  Hùng x   17/09/2012 Thôn Đìa   Đặng Thị Lành  LR Lưu Quang Dũng  CN  
13 Phạm Quang  Hưng x   23/06/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Lan LR Phạm Trường Giang LR  
14 Nguyễn Tiến Việt  Hưng x   18/11/2012 Thôn Đìa   Phạm Thị Ngọc LR Nguyễn Tiến Hoa LR  
15 Lưu Văn  Hưng x   24/12/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Phương LR Lưu Văn Phong LR  
16 Nguyễn Tiến  Huy x   16/04/2012 T.thượng    Nguyễn Thị Mùi  LR Nguyễn Tiến Thắng  LR  
17 Lưu Trí  Khang x   11/10/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Lương LR Lưu Văn Hải LR T.đơn
18 Nguyễn Tiến Nhật  Linh  x   07/05/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Tiến An  LR Nguyễn Thị Mai LR  
19 Nguyễn Thị Thanh  Mai   x 27/08/2012 Liên Chân T Đìa Phạm Thị Tuyết  LR Nguyễn Tiến Việt  LR  
20 Trịnh Đức Nhật  Minh x   27/11/2012 Thôn Dộc    Nguyễn Thị Thủy  LR Trịnh Đức Thọ LR  
21 Nguyễn Quang Minh x   05/09/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Thanh LR Nguyễn Đình Toàn LR  
22 Nguyễn Chính  Nam x   13/02/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Thanh  LR Nguyễn Chính Sơn  LR  
23 Ngô Kim  Ngân   x 10/06/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Lộc LR Ngô Xuân Cầu LR  
24 Nguyễn Hồng  Ngọc   x 16/07/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Huyền  LR Nguyễn Chính Lên   LR  
25 Phạm Nhật Thảo  Nguyên   x 18/02/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hạnh LR Phạm Đình Hiệu LR  
26 Nguyễn Minh  Nguyệt   x 08/06/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hậu  LR Nguyễn Chính Hải  LR  
27 Lưu Minh  Nguyệt   x 07/11//2012 Thôn Đìa   Lưu Thị Vân LR Lưu Văn Thành  LR  
28 Phạm Đình Minh  Nhật x   18/08/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Thuỷ  LR Phạm Đình Phúc  LR  
29 Nguyễn Bảo Phúc x   02/07/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Lưu LR Nguyễn Đình Quang LR  
30 Nguyễn Thu  Phương   x 26/09/2012 Thôn Chua   Nguyễn Thu Thảo LR Nguyễn Văn Cương LR  
31 Phạm Chí  Thiện x   17/01/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Ngọc  LR Phạm Hồng Quyền  LR  
32 Nguyễn Tiến  Thịnh x   02/10/2012 Thôn Đìa   Đào Thị Kim Dung LR Nguyễn Tiến Chung  LR  
33 Nguyễn Anh Thư   x 05/05/2012 Thôn Đìa   Lưu Thùy Ngân LR Nguyễn Đức Việt  LR TH sơ
34 Nguyễn Thu  Trang   x 16/04/2012 T. thượng    Nguyễn Thị Mùi  LR Nguyễn Tiến Thắng  LR  
35 Nguyễn Thùy  Trang   x 10/11/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thị Hân LR Nguyễn Tiến Đồng LR  
36 Lưu Vĩnh  Trung x   09/04/2012 Thôn Đìa   Nguyễn Thuý Hiền  LR Lưu Vĩnh Trọng  LR  
37 Nguyễn Hồng  Vân   x 30/09/2012 Thôn Đìa   Lưu Thị Lành LR Nguyễn Văn Thắng LR  
38 Đỗ Quang  Vinh x   08/04/2012 Thôn Chua   Nguyễn  Thị Quang   LR Đỗ Văn Quang  LR  
39 Nguyễn Lan Vy   x 23/09/2012 Thôn Đìa   Trần Thị Hoa LR Nguyễn Hồng Phường LR  
                         
NGƯỜI LẬP               HIỆU TRƯỞNG    
                         
                         
Nguyễn Thị Thủy             Bùi Thị Hoàng Yến  

Tác giả bài viết: Lê Thị Thanh Thùy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 9 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 60 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 82 | lượt tải:32

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 81 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 85 | lượt tải:37

03-KH/CB

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 165 | lượt tải:60

02-KH/CB

Kế hoạch hoạt động của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 82 | lượt tải:0

SGD

Công văn tiếp tục cho HS nghỉ học để phòng chống dịch covid 2019

Thời gian đăng: 22/02/2020

lượt xem: 103 | lượt tải:42

01/QC-CB

Quy chế hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 72 | lượt tải:0

PGD

Thông báo khẩn Về việc thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh đã đến vùng dịch Vĩnh Phúc

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 92 | lượt tải:0
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây