Chương trình đón trường chuẩn quốc gia, cơ quan văn hóa

Thứ hai - 19/12/2016 21:45
Chương trình đón trường chuẩn quốc gia, cơ quan văn hóa nă
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG LỄ ĐÓN NHẬN
BẰNG CÔNG NHẬN CHUẨN QUỐC GIA  
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH I
 
I. Phần hội.
1. Ổn định tổ chức: 7h 30 - 8h
2. Chương trình văn nghệ: 8hh 15 - 8h 45
(Đ/c  Loan điều hành)
Sau đây, xin kính mời các quý vị đại biểu các cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh đến với chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ ngày hôm nay.
1.           Mở đầu là tiết mục .............
2.           Tiếp theo là bài múa .............
3.           Tiếp theo là bài múa ............
4.            Tiếp theo chương trình là bài ...............
         5.  Tiếp theo là bài ...................
         6.  Cuối cùng  là tiết mục ...........................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NỘI DUNG ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH
 
Kính thưa các vị đại biểu khách quý !
Thưa toàn thể các cô giáo và các cháu học sinh yêu quý.
Trước khi vào nội dung chính, tôi xin thông qua chương trình buổi lễ.
1. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.
3. Đại biểu tặng hoa chúc mừng.
4. Báo cáo quá trình XD trường đạt chuẩn quốc gia, cơ quan văn hóa
5. Công bố quyết định công nhận trường MN Bình Minh II đạt chuẩn Quốc gia.
6. Trao bằng.
7. Công bố  quyết định công nhận trường MN Bình Minh II đạt cơ quan văn hóa
8. Trao bằng
         9. Đại biểu cấp trên phát biểu.
        10. Đại diện UBND xã cảm ơn.
        11. Đại biểu thăm cơ sở vật chất  nhà trường sau đó trở về lễ đài chụp ảnh lưu niệm.
               Và lên hội trường uống nước rút kinh nghiệm.
II. Phần lễ.
1. Chào cờ- Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các cô giáo và toàn thể các cháu học sinh đứng lên làm lễ chào cờ
2. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu.
   Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quí vị đại biểu, các cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh !
   Phát triển GD là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, cơ quan văn hóa là một giải pháp có tính quyết định để nâng cao chất lượng giáo dục. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tính cấp thiết của công tác xây dựng chuẩn, trong suốt thời gian qua dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực của các cô giáo trường MN Bình Minh II đã được công nhận chuẩn Quốc gia, cơ quan văn hóa. Hôm nay được sự nhất trí của Huyện uỷ, HĐND, UBND, Phòng GD và ĐT huyện Thanh Oai. Đảng uỷ - HĐND - UBND và trường MN Bình Minh II long trọng tổ chức buổi Lễ  đón bằng công nhận trường chuẩn Quốc gia, cơ quan văn hóa
   Về dự buổi lễ trang trọng này cho phép tôi thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu.
* Đại biểu Sở  Giáo dục - đào tạo Hà Nội:
     1. Đ/c:...........................................................................................................................
     2. Đ/c:...........................................................................................................................
     3. Đ/c:...........................................................................................................................
 Cùng các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên đại diện cho các phòng, ban của Sở GD& ĐT đã về dự.
 Đề nghị chúng ta nhiệt  liệt chào mừng.
* Đại biểu Huyện Thanh Oai, tôi xin  trân trọng giới thiệu.
      1. Đ/c:...........................................................................................................................
      2. Đ/c:...........................................................................................................................
      3. Đ/c:...........................................................................................................................
     4. Đ/c:...........................................................................................................................
Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện.
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
 * Đại biểu  Phòng GD&ĐT Thanh Oai:
      1. Đ/c:...........................................................................................................................
      2. Đ/c:...........................................................................................................................
Cùng các đồng chí trong ban lãnh đạo, các đồng chí là chuyên viên phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai.
Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, đài truyền thanh của huyện về viết bài và đưa tin, các đồng chí là Hiệu trưởng các trường MN trên địa bàn huyện Thanh Oai .
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
* Đại biểu xã
Về dự buổi lễ ngày hôm nay, còn có các đồng chí trong ban thường vụ Đảng uỷ, thường trực HĐND, UBND, MTTQ xã Bình Minh, các đồng chí đại diện cho các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, các đồng chí bí thư chi bộ, các ông (bà) trưởng thôn, BGH các trường MN, Tiểu học, THCS trong  toàn xã .
Các Hiệu trưởng, giáo viên trường MN Bình Minh II qua các thời kỳ, các cô giáo trong hội đồng Sư phạm và 131 cháu mẫu giáo 5 tuổi đại diện cho các cháu mẫu giáo nhà trẻ của nhà trường.
  Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức tôi xin chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các vị khách quý, các vị đại biểu. Sự có mặt của các vị khách quý, các vị đại biểu hôm nay vừa là niềm vinh dự, vừa là nguồn động viên cổ vũ lớn của nhà trường, góp phần quan trọng vào thành công của buổi lễ hôm nay.
 
3. Giới thiệu đại biểu lên tặng hoa chúc mừng.
Trong ngày vui hôm nay, ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn Quốc gia xã Bình Minh được đón nhận những món quà và hoa của các đơn vị đến chúc mừng.
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
Trân trọng giới thiệu.....................................................................................................
......................................................................................................................................
4. Báo cáo quá trình XD trường đạt chuẩn quốc gia, cơ quan văn hóa
           Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Hoàng Yến - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường - Phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia lên đọc báo cáo quá trình XD trường chuẩn, cơ quan văn hóa
          Xin trân trọng kính mời
           5 + 6 . Công bố Quyết định trường chuẩn  – Trao bằng.
     Tiếp theo chương trình ban tổ chức xin trân trọng kính mời:
      Ông...........................................................................................................................
   Lên công bố quyết định công nhận trường Mầm non Bình Minh II đạt chuẩn Quốc gia và điều hành lễ trao bằng.
Xin trân trọng kính mời .
Kính thưa quý vị Đại biểu khách quý,  thêi kh¾c long träng nhÊt ®· ®Õn, tÊm b»ng danh dù c«ng nhËn Tr­êng MN Bình Minh II đạt chuÈn quèc gia kÌm theo  QuyÕt ®Þnh cña UBND thành phố Hà Ni  ký ngµy     th¸ng 11 n¨m 2016. PhÇn th­ëng cao quý dµnh cho nhµ tr­êng ®· ®­îc r­íc lªn lÔ ®µi, ®Æt vµo vÞ trÝ trang träng vµ xøng ®¸ng nhÊt.
Xin mêi quý vÞ cho mét trµng ph¸o tay thËt lín ghi nhËn sù ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh cña trường Mầm non Bình Minh II.
                                (Bắn pháo hoa, thả bóng bay)
7+8. Công bố Quyết định cơ quan văn hóa  – Trao bằng.
     Tiếp theo chương trình ban tổ chức xin trân trọng kính mời:
      Ông...........................................................................................................................
   Lên công bố quyết định công nhận trường Mầm non Bình Minh II cơ quan văn hóa và điều hành lễ trao bằng.
Xin trân trọng kính mời .
9. Đại biểu cấp trên phát biểu .
            * Đại biểu Thành phố phát biểu:
   Kính thưa các vị đại biểu, các cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh!
Trường MN Bình Minh II đạt kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các cấp, các ngành đặc biệt là Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai và Sở GD&ĐT Hà Nội. Đó là điều nhà trường luôn ghi nhớ. Trong buổi lễ long trọng này, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời
 Ông (bà)…........................................................................lên phát biểu ý kiến.
 Xin trân trọng kính mời.
* Đại biểu Huyện phát biểu:
   Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý, cùng toàn thể các cô giáo, các cháu học sinh !
   Huyện uỷ, HĐND, UBND các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong Huyện luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của huyện nhà. Trong buổi lễ này tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Ông (bà).................... ................................................lên phát biểu ý kiến.
Xin trân trọng kính mời.
            10. Đại diện lãnh đạo xã phát biểu cảm ơn.
     Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu Ông Nguyễn Duy Nhu - Chủ tịch UBND xã Bình Minh lên phát biểu ý kiến.
Xin trân trọng kính mời ông.
11. Bế mạc và mời các quý vị đại biểu đi tham quan cơ sở vật chất, chụp ảnh lưu niệm và dự liên hoan với nhà trường .
  KÝnh th­­a c¸c vÞ ®¹i biÓu kh¸ch quý !  
Lễ đón bằng công nhận trường MN Bình Minh II đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của nhà trường trong sự nghiệp chăm sóc giáo dục trẻ. Chúng tôi tin rằng trường MN Bình Minh II sẽ tiếp tục là điểm sáng, là địa chỉ tin cậy, một môi trường GD an toàn, thân thiện, chất lượng đối với con em nhân dân xã Bình Minh. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Bình Minh II đạt chuẩn Quốc gia đã thành công tốt đẹp. 
                                          (nhạc như có bác Hồ...).
Một lần nữa thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân thành cảm ơn các vị đại biểu khách quý đã đến chia vui và động viên cô và trò nhà trường.
Sau đây tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu đi tham quan cơ sở vật chất, chụp ảnh lưu niệm và dự liên hoan với nhà trường ./.

Tác giả bài viết: Bùi Thị Hoàng Yến

Nguồn tin: Bùi Thị Hoàng Yến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 13 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 63 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 84 | lượt tải:35

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 84 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 87 | lượt tải:38

03-KH/CB

Kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 181 | lượt tải:67

02-KH/CB

Kế hoạch hoạt động của chi bộ năm 2020

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 88 | lượt tải:0

SGD

Công văn tiếp tục cho HS nghỉ học để phòng chống dịch covid 2019

Thời gian đăng: 22/02/2020

lượt xem: 106 | lượt tải:44

01/QC-CB

Quy chế hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thời gian đăng: 23/03/2020

lượt xem: 76 | lượt tải:0

PGD

Thông báo khẩn Về việc thống kê số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh đã đến vùng dịch Vĩnh Phúc

Thời gian đăng: 15/02/2020

lượt xem: 96 | lượt tải:0
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây