KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG NĂM 2020

Thứ hai - 23/03/2020 09:54
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG NĂM 2020
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG NĂM 2020
       ĐẢNG ỦY XÃ BÌNH MINH                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ MẦM NON BÌNH MINH II
                                                               Bình  Minh, ngày  03 tháng 02 năm 2020
              Số      /KH-CB                    

KẾ HOẠCH
KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG NĂM 2020
 
        Thực hiện điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XII);
          Căn cứ Quyết định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng;
          Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Minh  nhiệm kỳ 2017- 2020;
  Cấp ủy Chi bộ trường mầm non Bình Minh II xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát Đảng năm 2020 với những nội dung như sau.
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.        
1. Kiểm tra, giám sát đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy và tổ chức Đảng được Điều lệ Đảng quy định tại Điều 30, Điều 32, nhằm bảo đảm cho các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.
2. Thông qua việc kiểm tra, giám sát khâu tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát huy ưu điểm, phòng ngừa và khắc phục sai lầm, khuyết điểm; kiểm tra, giám sát công tác, năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng chi bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
3. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm đấu tranh xây dựng nội bộ và tính tự giác của đảng viên.
4. Nội dung kiểm tra, giám sát vừa đảm bảo theo yêu cầu của Đảng ủy, vừa phù hợp với thực tế, nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nhiệm vụ được phân công của mỗi đảng viên.
5. Việc kiểm tra phải đảm bảo đúng quy trình, quy định của đảng, phát huy dân chủ, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên trong quá trình kiểm tra, giám sát.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT:
1. Giám sát thường xuyên
1.1.  Đối với chi bộ:
- Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy cấp trên và của chi bộ, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
- Việc chấp hành kỷ luật và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.
- Việc chấp hành và thực hiện các quy định của Đảng, nhà nước về công tác tổ chức cán bộ gắn với việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương.
- Việc đánh giá chất lượng đảng viên
1.2. Đối với đảng viên:
- Việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng của cấp ủy cấp trên.
- Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công và quy định về những điều đảng viên không được làm;
- Việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.
2. Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng (Điều 47 điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam) và những điều đảng viên không được làm.
- Kiểm tra công tác thu nộp và quản lý thu chi đảng phí của chi bộ:
3. Đối tượng kiểm tra, giám sát: Cấp ủy chi bộ và đảng viên
4. Lực lượng kiểm tra, giám sát: Cấp ủy chi bộ
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Đối với chi ủy, chi bộ
Quán triệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy và của Chi bộ đến tất cả đảng viên trong chi bộ. Tùy tình hình thực tế, chi bộ sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; nội dung kiểm tra, giám sát sẽ thông báo trước cho đảng viên được kiểm tra, giám sát.
Hướng dẫn cho đảng viên được kiểm tra, giám sát chuẩn bị nội dung, báo cáo trung thực đầy đủ theo yêu cầu. Bố trí thời gian sinh hoạt chi bộ để tiến hành kiểm tra đảng viên theo thời gian đã xác định.
2. Đối với tổ chức được kiểm tra:
Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, báo cáo hoạt động của tổ chức mình, những yêu cầu đề xuất …
3. Đối với đảng viên được kiểm tra:
Những đảng viên được kiểm tra phải chấp hành nghiêm túc sự kiểm tra của Đảng, có trách nhiệm chuẩn bị bản tự kiểm tra theo nội dung được gợi ý để báo cáo trước hội nghị chi bộ.
    Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của chi bộ trường Mầm non Bình Minh II. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban chi ủy để kịp thời giải quyết.
 
Nơi nhận
Đảng ủy xã Bình Minh
Đảng viên chi bộ (để thực hiện);
Lưu hồ sơ chi bộ.
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
 


Bùi Thị Hoàng YếnLỊCH TRÌNH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHI  BỘ NĂM 2020

 
STT Thời gian kiểm tra Nội dung kiểm tra, giám sát Người kiểm tra
1 Tháng 1,2,3/2020 - Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về ''Đại hội đảng bộ các cấp tiển tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng''
- Giám sát việc Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân 4 đảng viên
Cấp ủy chi bộ
2 Tháng 4,5,6/2020 - Giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2 đảng viên
- Giám sát việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước 2 đảng viên.
- Kiểm tra công tác thu nộp và quản lý thu chi đảng phí của chi bộ 100% đảng viên
Cấp ủy chi bộ
3 Tháng 7,8,9/2020 - Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công và quy định về những điều đảng viên không được làm 2 đảng viên.
- Giám sát việc học tập chỉ thị, nghị quyết của đảng
Cấp ủy chi bộ
4 Tháng 10,11,12/2020 - Giám sát việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ đảng và những điều đảng viên không được làm.
- Kiểm tra công tác thu nộp và quản lý thu chi đảng phí của chi bộ 100% đảng viên
- Giám sát việc đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2020
Cấp ủy chi bộ

 

Nguồn tin: Chi bộ trường Mầm non Bình Minh II:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

228/KH-MNBMII

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 23 | lượt tải:0

00000

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường mầm non Bình Minh II.Năm học: 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 23 | lượt tải:0

00000

Thông báo Công khai thông tin về đội ngữ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non. Năm học: 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 24 | lượt tải:0

0000

Thông báo về các khoản thu năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 22 | lượt tải:0

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 67 | lượt tải:0

94/KH-MNBMII

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 21 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 123 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 141 | lượt tải:66

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 149 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 145 | lượt tải:67
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây