KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NĂM 2020

Thứ hai - 23/03/2020 09:44
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II NĂM 2020
KẾ HOẠCH   HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NĂM 2020
ĐẢNG BỘ XÃ BÌNH MINH
CHI BỘ MẦM NON BÌNH MINH II
 
 

Số       /CTCT-CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bình Minh, ngày      tháng  3  năm 2020

KẾ HOẠCH
 HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NĂM 2020


          Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động  năm 2020 của Đảng ủy xã Bình Minh, Nghị quyết Đại hội chi bộ trường Mầm non Bình Minh II nhiệm kỳ 2020-2022. Chi bộ trường Mầm non Bình Minh II xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2020 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
1. Thuận lợi:
      - Đảng viên và các đồng chí Cán bộ giáo viên công nhân viên trong Chi bộ có trình độ được đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn  về chuyên môn nghiệp vụ.
      - Cơ sở vật chất lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị và đầu tư, từng bước đáp ứng được nhu cầu Giáo dục.
     - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Bình Minh, ngành giáo dục, Chi bộ nhà trường đã đi vào hoạt động, thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục từng bước có hiệu quả.
       b. Khó khăn:        
       Diện tích đất của nhà trường còn thiếu nhiều chưa đủ so với tiêu chuẩn/học sinh theo Điều lệ trường mầm non.
- Trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc dạy và học còn thiếu.
          2. Tình hình Chi bộ năm 2020
           - Tổng số đảng viên chi bộ tính đến ngày 31/12/2019 là  22 đảng viên.
        Trong đó: Đảng viên chính thức là: 20 đ/c. Đảng viên dự bị là: 2 đ/c.
* Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019:
           - Chi bộ: Đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, được Đảng ủy xã Bình Minh khen thưởng.
           - Đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 4 đ/c,
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 16 đ/c.
Hoàn thành nhiệm vụ: 04 đ/c
* Kết quả phát triển Đảng viên năm 2019: Công nhận chính thức 02 đ/c đảng viên. Kết nạp 02 đảng viên mới.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;  Thực hiện Chỉ thị của Ngành về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
         2. Chú trọng công tác phối hợp với các ban ngành Đoàn thể, chính quyền địa phương, hội phụ huynh để huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm duy trì kết quả công tác phổ cập Giáo dục.
        3. Tham mưu với chính quyền Địa phương và Ngành về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, CBGV-NV.
        4. Đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ hàng năm, thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ Đảng, quan tâm chăm lo đến công tác phát triển Đảng trong chi bộ nhà trường. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục nhằm đưa giáo dục tại địa phương ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong năm 2020 phấn đấu kết nạp được từ 2-3 đảng viên.
5. Chỉ đạo, triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua do ngành Giáo dục&Đào tạo và các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Đoàn thể phát động. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2019- 2020 và học kỳ I năm học 2020-2021.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình trọng tâm dựa trên Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, gồm các mặt hoạt động và nhiệm vụ chính:
      - Chỉ đạo các tổ chức, bộ phận trong nhà trường thực hiện tốt công tác duy trì và hoạt động có chất lượng của trường chuẩn quốc gia đã được công nhận.
      - Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
      - Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức và xây dựng Đảng.
     - Triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn
* Đối với trẻ: Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân dưới 2%, thấp còi dưới 3%, khống chế tỉ lệ thừa cân, béo phì.
100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần
100% trẻ được cân, đo theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
Tỉ lệ chuyên cần: Mẫu giáo lớn đạt 94%
Mẫu giáo bé + nhỡ đạt: 90%
Nhà trẻ đạt 85%
Chất lượng trẻ: Mẫu giáo lớn đạt 90-95%
Mẫu giáo bé + nhỡ đạt: 87-90%
Nhà trẻ đạt 85% trở lên
* Đối với cán bộ- giáo viên:
          100% cán bộ, giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Lao động tiên tiến: 90% (Trong đó, Chiến sỹ thi đua: 8%); Số CBGV còn lại hoàn thành nhiệm vụ được giao.
          * Tập thể trường đạt tập thể lao động tiên tiến; Công đoàn cơ sở vững mạnh; Chi đoàn vững mạnh.
          * 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
          Kết nạp từ 2-3 đảng viên mới trở lên.
* Về xây dựng cơ sở vật chất   
- Kiểm tra, chỉ đạo lao động đảm bảo sạch đẹp các phòng học, phòng chức năng, bàn ghế giáo viên, học sinh, cảnh quan sân trường, các khu vực vệ sinh, và sân trường, trồng nhiều cây xanh, tạo khuôn viên sạch đẹp.
- Tiếp tục chỉ đạo mua sắm, bổ sung thiết bị phục vụ cho học sinh.
2. Công tác tổ chức và xây dựng Đảng
a. Công tác tổ chức:
- Tiếp tục thực hiện nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt bằng cách cử đi học lớp bồi dưỡng chính trị. Làm tốt công tác quy hoạch, dự nguồn cán bộ quản lý.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các chuyên đề chi bộ đúng quy định nhằm nâng cao chất lượng và học và xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.
b. Công tác phát triển Đảng:
- Thực hiện đúng kế hoạch của Đại hội Chi bộ, hằng năm kết nạp 1-2 đ/c đảng viên. Năm 2020, phấn đấu kết nạp được 2-3 đảng viên mới.
- Chỉ đạo các tổ chức quần chúng trong trường tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ các Đoàn viên , Công đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét, giới thiệu đi học các lớp cảm tình Đảng. Trong năm 2020 giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình đảng.
c. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở một cách đầy đủ, nghiêm túc, cầu thị nhằm tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nội bộ đơn vị.
          2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
- Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục đạt hiệu quả.
- Sắp xếp, tổ chức, bố trí phân công giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực công tác của giáo viên.
- Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác Cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xâm nhập vào trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm.
3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
3.1. Công Đoàn
- Quan tâm công tác phát triển đoàn viên Công đoàn hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, phong trào “Hai tốt ”; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích trong giảng dạy học sinh.
- Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và cải thiện đời sống cho CB,  GV, CNV. Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch Giáo dục.
           3.2.  Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
 - Thực hiện quản lý Đoàn viên, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; thực hiện an toàn giao thông và vệ sinh học đường và trật tự an toàn xã hội.
- Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo lời Bác, xây dựng các gương điển hình tiên tiến của đoàn viên về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
1. Công tác đảng:
* Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
          - Triển khai đầy đủ và kịp thời đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ.
- Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘‘tự diễn biến’’, ‘‘tự chuyển hóa’’ trong nội bộ;
- Quán triệt Chỉ thị số 26-CT/TTg, ngày 5-9-2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2020 theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW,
- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng.
- Lãnh đạo thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Tăng cường giám sát việc “nói đi đôi với làm”, giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2018; yêu cầu cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch công tác tháng, quý, năm để làm cơ sở đánh giá cán bộ, đảng viên.
* Công tác xây dựng và phát triển đảng.
          - Chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 4 mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Tổ chức sinh hoạt Đảng đầy đủ định kỳ mỗi tháng 1 lần. Sinh hoạt chuyên đề mỗi quí một lần. Trong các kỳ sinh hoạt cần phát huy tinh thần dân chủ, tính chiến đấu của đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chú trọng tính giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên.
          - Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng kịp thời các nhân tố mới, nâng cao sức mạnh chi bộ đảng cả về số lượng và chất lượng.
          * Lãnh chỉ đạo việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.
          Thường xuyên nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ - Đảng viên và quần chúng nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.
Trong sinh hoạt thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình, bảo đảm đoàn kết thống nhất cao. Phê bình thẳng thắn các cá nhân có khuyết điểm trên tinh thần xây dựng, khuyến khích mọi các bộ đảng viên tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng chi bộ vững mạnh.
* Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.
          - Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và tổ chức thực hiện. Bao gồm các nội dung: Công tác lãnh chỉ đạo; Việc duy trì sinh hoạt định kỳ; Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Qui định 101-QĐ/TW; Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua,... Qua kiểm tra cần kịp thời phát hiện những sai sót, uốn nắn, điều chỉnh kế hoạch và đưa ra những biện pháp chỉ đạo thực hiện phù hợp và hiệu quả hơn.
          - Chú ý công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên khuyến khích những cán bộ, giáo viên  thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời chi bộ cũng chỉ đạo các tổ chức kiên quyết với những cán bộ, giáo viên vi phạm nội qui, qui chế cùa nhà trường, vi phạm pháp luật.
* Công tác tổ chức cán bộ.
- Chú trọng công tác qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận; Tiếp tục cho cán bộ nguồn đi học đào tạo về lý luận chính trị, Quản lý Nhà nước, quản lý giáo dục, chuyện hạng chức danh nghề nghiệp theo kế hoạch.
- Cuối năm học, tổ chức thực hiện đánh giá xếp loại cán bộ, công chức theo qui định, đồng thời đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn giáo viên theo thông tư hiện hành.
          2- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
          - Các Nghị quyết của Chi bộ cần chú trọng tập trung vào chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm là dạy và học. Sau khi ra Nghị quyết hàng tháng, Chi bộ lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể cụ thể hoá Nghị quyết của Chi bộ để Nghị quyết được triển khai kịp thời đến quần chúng. Chi bộ thường xuyên tự kiểm tra hoặc kiểm tra thông qua các tổ chức trong nhà trường.
- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua của ngành, ưu tiên các nguồn lực để thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện công bằng trong GDMN, đảm bảo tuyệt đối về thể chất tinh thần cho trẻ. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành kỹ năng sống, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học phổ thông. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục.
          3- Lãnh đạo hoạt động của các đoàn thể.
          * Lãnh đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Lãnh đạo tổ chức đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm (kỷ niệm ngày thành lập ĐTNCS Hồ Chí Minh; ngày sinh nhật Bác; ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2.9,…). Chỉ đạo tổ chức Đoàn tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn cấp trên và tiếp tục triển khai các hoạt động:
* Lãnh đạo tổ chức Công đoàn: Lãnh đạo bảo vệ chăm lo quyền lợi hợp pháp của người lao động và thực hiện nhiệm vụ công đoàn; giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên và học sinh theo qui định, tạo không khí dân chủ, đoàn kết trong nội bộ, không để xảy ra đơn thư khiếu nại tố cáo.
V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
          1. Tháng 1/2020
- Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Phân công đảng viên phụ trách quần chúng.
- Tổ chức các hoạt động kiểm tra giáo viên theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- Chỉ đạo đơn vị họp Hội đồng nâng lương họp xét nâng lương trước thời hạn và nâng lương đúng kỳ hạn quý 1 năm 2020.
Công đoàn: Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho CBGVNV. Triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2020.
2. Tháng 2
            - Kỷ niệm ngày thành lập đảng 3/2
- Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về ''Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng''
          - Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 2, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- Chỉ đạo chính quyền tu sửa, trồng mới cây xanh, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn.
- Tổ chức tốt công tác phòng chống dịch covid -19
3. Tháng 3
- Tổ chức học tập chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020.
- Giám sát việc Kê khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân 4 đảng viên
- Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3.
- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 3, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- Chỉ đạo tăng cường dự giờ bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện quy chế chuyên môn theo quy định.
- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn trong trường học, vệ sinh ATTP và phòng chống dịch bệnh cho học sinh.
- Chỉ đạo công tác thực hiện chế độ chính sách cho CBGVNV đúng, đủ, kịp thời theo quy định.
- Tổ chức hội thi chúng cháu vui khỏe.
- Đoàn thanh niên: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.
- Công đoàn: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3
 4. Tháng 4
- Hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng 2 quần chúng: Kim Hoa, Nguyễn Huyền GV.
- Giám sát việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2 đảng viên.
- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 4, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- Họp Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm năm học 2019-2020. Họp Hội đồng nâng lương quý 2.
- Tổ chức hội thi bé khéo tay năm học 2019-2020.
- Công đoàn: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày giải phóng miền nam 30/4 và quốc tế lao động 1/5.
5. Tháng 5
- Hưởng ứng chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV
- Hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng chính thức của đồng chí Bến + Lan Linh.
- Kết nạp đảng đồng chí Nguyễn Thị Kim Hoa + Nguyễn Thị Huyền
- Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
- Giám sát việc chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước 2 đảng viên.
- Chỉ đạo công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, đánh giá công chức, viên chức năm học 2018-2019. Họp các tổ, Hội đồng thi đua cuối năm. Hoàn thành hồ sơ, báo cáo cuối năm học
- Quyết toán các khoản thu thỏa thuận, công khai tài chính.
- Chỉ đạo công tác tổng kết năm học. Họp phụ huynh học sinh.
- Bàn giao danh sách trẻ 5T lên lớp 1
- Công đoàn: Làm tốt công tác thi đua, báo cáo đề nghị khen thưởng cuối năm học.
6. THÁNG 6
- Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
- Kiểm tra công tác thu nộp và quản lý thu chi đảng phí của chi bộ 100% đảng viên
- Chỉ đạo nhà trường và công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ.
- Chỉ đạo phân công BGH trực hè. giáo viên dạy hè
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè cho cán bộ giáo viên.
 7. THÁNG 7
- Họp Hội đồng nâng lương quý 3.
- Chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2020-2021.
- Công đoàn: Tổ chức tham quan hè cho giáo viên, nhân viên.
8. THÁNG 8
- Họp chi bộ triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.
- Giám sát việc học tập chỉ thị, nghị quyết của đảng
- Chính quyền xây dựng các kế hoạch năm học: Chuyên môn, cơ sở vật chất, kế hoạch tự kiểm tra ....
- Bồi dưỡng chính trị hè cho CBGVNV.
- Triển khai các hoạt động chuyên môn đầu năm học. Phân công giáo viên phụ trách các nhóm lớp.
- Chỉ đạo họp phụ huynh học sinh đầu năm, triển khai nhiệm vụ năm học, thống nhất các khoản thu thỏa thuận.
- Triển khai các hoạt động lao động, mua sắm thiết bị, bổ sung cơ sở vật chất đầu năm.
- Chuẩn bị văn nghệ cô và trẻ phục vụ khai giảng năm học mới.
- Ký hợp đồng thực phẩm với các cơ sở uy tín
- Chỉ đạo công tác theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú là nguồn của Đảng.
9. THÁNG 9
- Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công và quy định về những điều đảng viên không được làm 2 đảng viên.
- Tổ chức tốt khai giảng năm học 2020-2021.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập huấn chuyên môn của phòng, của sở.
- Chỉ đạo công tác xét duyệt hồ sơ học sinh thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn năm học 2020-2021.
- Phát động phong trào thi đua: Dạy tốt -  học tốt, xây dựng cảnh quan sư phạm.
10. THÁNG 10
- Giám sát việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 10, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- Họp Hội đồng nâng lương quý 4.
- Chỉ đạo tổ chức hội nghị công nhân viên chức, đăng ký thi đua
- Tiếp tục các hoạt động chuyên môn, tăng cường dự giờ thăm lớp.
- Tổ chức thao giảng
- Công đoàn: Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
11. THÁNG 11
- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ đảng và những điều đảng viên không được làm.
- Chỉ đạo phát động phong trào thi đua chào mừng ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm ngày 20/11
- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 11, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- Thi giáo viên giỏi cấp trường
12. THÁNG 12
- Tổ chức kiểm điểm phân loại đảng viên, bình xét đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
- Tổ chức tổng kết công tác Đảng của chi bộ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
- Kiểm tra công tác thu nộp và quản lý thu chi đảng phí của chi bộ 100% đảng viên
Trên đây là chương trình công tác năm 2020 của chi bộ Mầm non Bình Minh II. Mọi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện tốt theo nội dung chương trình công tác trọng tâm trên. Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng chương trình công tác năm của tổ chức mình, các cá nhân cán bộ đảng viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công  xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 2020. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo với Ban chi ủy để kịp thời giải quyết, điều chỉnh cho phù hợp.

 
Nơi nhận:
- Đảng ủy xã (để b/c)
- Đảng viên trong chi bộ (để t/h)
- Lưu VT
T/M CHI BỘ
BÍ THƯ
Bùi Thị Hoàng Yến


 

Nguồn tin: Chi bộ trường Mầm non Bình Minh II:

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

228/KH-MNBMII

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:0

00000

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường mầm non Bình Minh II.Năm học: 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:0

00000

Thông báo Công khai thông tin về đội ngữ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non. Năm học: 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:0

0000

Thông báo về các khoản thu năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:0

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 68 | lượt tải:0

94/KH-MNBMII

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 23 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 124 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 142 | lượt tải:66

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 153 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 146 | lượt tải:67
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây