Báo cáo chi bộ cuối năm 2015

Thứ sáu - 11/03/2016 03:41
Báo cáo chi bộ cuối năm 2015
§¶ng bé x· B×nh Minh
Chi bé tr­êng MN B×nh Minh II
 
 
 

       Số      /BC-CB
§¶ng céng s¶n ViÖt nam
 
B×nh Minh, ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 2015
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015
Phương hướng nhiệm vụ năm 2016
 
 
 

Thực hiện công văn  của Đảng Ủy xã Bình Minh về việc tổ chức  đánh giá tổ chức cơ sở Đảng các chi bộ năm 2015, chi bộ trường Mầm non Bình Minh II báo cáo tổng kết tình hình lãnh đạo của chi bộ năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau :
PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015
 
I. Về tình hình lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng tổ chức:
Chi bộ đã chỉ đạo, triển khai và quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ đảng đến từng cán bộ, đảng viên. Đảm bảo mọi cán bộ, công chức trong nhà trường luôn tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước. Trong đó, đặc biệt quan tâm và chú trọng đến việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt và nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề “Hồ Chí Minh suốt đời cần kiệm, liêm chính chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đòi tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong toàn thể Đảng viên, giáo viên, bước đầu đã có chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của mọi người. Tổ chức Thực hiện cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung” cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" do ngành giáo dục triển khai, từng bước ổn định chất lượng dạy và học.
Thực hiện phong trào “Trường học thân thiện – học sinh tích cực” xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Thông qua hội nghị cán bộ công chức đầu năm đã xây dựng qui chế dân chủ, qui chế làm việc của từng thành viên trong nhà trường. Thông qua sinh hoạt chi bộ đã phổ biến thông tin nội bộ, các chỉ thị, nghị quyết, thời sự …. để Đảng viên và quần chúng kiên định về lập trường, tư tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Trong năm vừa qua 100% các đồng chí đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, không có đảng viên vi phạm đạo đức, tư cách đảng viên.
II. Về tình hình lãnh đạo công tác đoàn thể :
          Công đoàn trường có 40 đoàn viên trên tổng số 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong năm 2015 dưới sự lãnh đạo của chi ủy, công đoàn nhà trường đã có nhiều cải tiến, đa dạng hóa phương thức hoạt động, vận động, giáo dục đoàn viên làm tốt nhiệm vụ được giao, không có đoàn viên vi phạm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan đồng thời làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động cũng như chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động.
          Chi bộ đã phân công Đảng viên nắm tình hình hoạt động của Công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Công đoàn đã hoạt động đúng hướng và đạt Công đoàn vững mạnh.
          Thông qua tổ chức công đoàn phổ biến, cam kết thực hành tiết kiệm chống lãng phí nâng cao chất lượng cuộc sống. Hàng tháng thông qua sinh hoạt của các đoàn thể, chi bộ đã lắng nghe ý kiến của quần chúng để từng bước điều chỉnh sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của trường. Chi bộ còn hướng dẫn các đoàn thể phát huy quyền dân chủ để mọi thành viên tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh. Các đoàn thể cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu các công đoàn viên ưu tú để chi bộ giới thiệu xem xét đề nghị phát triển Đảng. Công đoàn đã giới thiệu cho Đảng 4 đoàn viên ưu tú để xét phát triển đảng trong năm 2016. thuoc kich duc nu
          Trong năm chi bộ đã chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức tốt Đại hội chi đoàn lâm thời và chính thức thành công tốt đẹp. Chi đoàn nhà trường có 15 đoàn viên đã tham gia tích cực trong các phong trào văn hóa, văn nghệ của nhà trường đặc biệt trong các ngày khai giảng năm học mới và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
III. Công tác chuyên môn:
1. Công tác giảng dạy học tập:
Chi bộ chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt công tác dạy và học trong giáo viên và học sinh. Nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục ngoài xã hội, nhất là với ban đại diện cha mẹ học sinh để nhắc nhở động viên các em học tập
Tổng số nhóm lớp: 10 (nhà trẻ: 3; mẫu giáo: 7)
Tổng số trẻ đến lớp: 366 (Nhà trẻ: 111; mẫu giáo: 255)
Tỉ lệ huy động trẻ ra lớp: Nhà trẻ: 111/237  đạt 46.8 %
Mẫu giáo 255/ 268 đạt 95.1%
Trẻ 5 tuổi 90/86 đạt 105%
So với năm học trước số trẻ tăng 34 cháu.
Số trẻ khuyết tật học hòa nhập: 02
Số trẻ được hỗ trợ ăn trưa và chi phí học tập: 04 cháu
* Kết quả chăm sóc
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tính mạng ở tại lớp
- 100% trẻ ở các lớp được uống nước sạch, vệ sinh rửa mặt, rửa tay
- 100% các nhóm lớp có đủ nước sạch hợp vệ sinh
- 100% trẻ ra lớp được cân đo, chấm biểu đồ và khám sức khỏe định kỳ theo quy định.
- Số trẻ ăn bán trú đạt 100%. Mức ăn 13.000đ/trẻ/ngày
Tỉ lệ Calo đạt: Nhà trẻ 747 Kcalo/ngày
                        Mẫu giáo 768 Kcalo/ngày
Số trẻ được theo dõi biểu đồ sức khoẻ 366 cháu đạt 100%.
Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: Nhà trẻ: 3 trẻ = 2.7%
                                                     Mẫu giáo: 10 trẻ = 3.9%
Số trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi: Nhà trẻ: 5 trẻ = 4.5%
                                                          Mẫu giáo: 12 trẻ = 4.7%
Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng so với đầu năm:
Cân nặng: từ 8.7% xuống còn 3.6%
Chiều cao: Từ 9.1% xuống còn 4.6%
Số trẻ được khám sức khỏe định kỳ: 366
Số trẻ bình thường: 288
Sâu răng: 108 = ; tai mũi họng: 29; Các bệnh khác: 01
* Kết quả giáo dục
366/366 trẻ được học chương trình giáo dục mầm non mới
Tỉ lệ chuyên cần: Nhà trẻ: 90%     Mẫu giáo: 92%   Lớp 5 tuổi: 95%
- Kết quả đánh giá theo các lĩnh vực phát triển:
Tổng số trẻ được đánh giá: 366 cháu
+ Phát triển thể chất: Đạt: 352/366 = 96%
+ Phát triển nhận thức: Đạt: 348/366 = 95%
+ Phát triển ngôn ngữ: Đạt: 348/366 = 95%
+Phát triển tình cảm xã hội: Đạt: 348/366 = 95%
+ Phát triển thẩm mĩ:  Đạt: 240/255 = 94.1%
Các tổ chuyên môn đã thực hiện sinh hoạt đều đặn 2 lần/tháng. Các thành viên trong tổ đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ  của mình như tham gia sinh hoạt đầy đủ, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi trong lớp gọn gàng, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi như đồng chí Nguyễn Thị Thúy Liễu, Nguyễn Thị Bích Hạnh, Lê Thị Vân… Tham gia đánh giá xếp loại thành viên của tổ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, đánh giá công chức, viên chức….
Trong năm học nhà trường đã tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường và tham dự thi giáo viên giỏi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp huyện. Kết quả có 10 đồng chí giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, 4 giáo viên giỏi cấp huyện đều được công nhận tiêu biểu là các đồng chí Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Tâm, Bùi Minh Thúy, Lưu Thị Lý.
* Công tác phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi
 Làm tốt công tác duy trì sĩ số, huy động tối đa số trẻ trong độ tuổi đến trường không có học sinh bỏ học. Đặt biệt là trẻ 5 tuổi
Tổng số giáo viên dạy lớp 5 tuổi: 06 giáo viên; Số lớp 5 tuổi: 03 lớp; Số trẻ 5 tuổi: 89 trẻ;
Nhà trường đã được công nhận phổ cập năm 2014 và đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận hoàn thành phổ cập năm 2015.
* Công tác xây dựng đội ngũ:
Tổng số cán bộ, giáo viên: 40
              Trong đó: Ban giám hiệu: 3
    Giáo viên trực tiếp đứng lớp: 29
   Cô nuôi: 04
    Nhân viên: 04
Trình độ đào tạo: Trên chuẩn: 16/40 = 40%
                                      Đạt chuẩn: 24/40= 60%
Đảng viên: 14/40 = 35%
Trong năm học không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào vi phạm quy chế, vi phạm đạo đức nhà giáo.
- Xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non:
Tổng số giáo viên được đánh giá xếp loại: 29
Xếp loại xuất sắc: 6
Xếp loại khá: 22
Loại đạt yêu cầu: 1
- Đánh giá công chức viên chức: Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên được đánh giá: 40 đồng chí. Kết quả xếp loại.
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05 người; Tỉ lệ: 12.5%.                                                                                                                                                                                                                                                              
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 22 người; Tỉ lệ: 55%
+ Hoàn thành nhiệm vụ:  13 người; Tỉ lệ: 32.5%
+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người; Tỉ lệ: 0%
* Công tác thanh, kiểm tra:
Nhà trường có kế hoạch kiểm tra thanh tra giáo viên theo kế hoạch xây dựng từ đầu năm học và thực hiện theo kế hoạch thanh tra của Phòng GD&ĐT
Về kết quả kiểm tra đánh giá toàn diện 8/29 giáo viên xếp loại:       
                    Giỏi =  1
                   Khá =  5
                   TB  =  2
Kiểm tra hồ sơ sổ sách 100% giáo viên. Kết quả : Giáo viên thực hiện đầy đủ hồ sơ, sổ sách sạch, đẹp. Xếp loại tốt : 24; Xếp loại khá 05
Trường đạt trường tiên tiến
          3 đồng chí  CB, GV, NV đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
          24 đồng chí được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cấp huyện. đạt 62%.
4 đồng chí đạt giáo viên giỏi cấp huyện
Có được những thành tựu đó là do công lao của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường, tiêu biểu là các Đ/c: Nguyễn Thị Tâm, Bùi Minh Thúy, Lê Thị Hồng Nhung, Lưu Thị Lý.
             2.Về các hoạt động văn hoá - văn nghệ - thể dục thể thao:
          Chi bộ lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá đạt hiệu quả. Cụ thể 100% các gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt gia đình văn hóa. Tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, văn nghệ do xã và nhà trường tổ chức
          Giáo dục học sinh có kỹ năng sống, biết quan hệ đối xử với bạn bè thầy cô và người lớn tuổi, có ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
Kết quả tham gia các phong trào thi đua và các hội thi: Ngày hội văn hóa thể thao đạt giải nhất cấp cụm; Tiếng hát thầy và trò đạt giải nhất cấp cụm; Thi công nghệ thông tin đồng chí Lê Thị Thanh Thùy đạt giải nhì cấp huyện thiết kế bài giảng dành cho giáo viên không chuyên và được tham dự cấp Thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Nga đạt giải 3 cấp huyện thi dành cho nhân viên, nộp đĩa bài giảng điện tử 5/5 đạt giải khuyến khích.
     IV. Về công tác xây dựng chính quyền:
     Bộ máy chính quyền của trường được tổ chức theo đúng qui định của điều lệ  trường mầm non, các đồng chí trong ban giám hiệu đến các tổ trưởng chuyên môn đều là những người có phẩm chất năng lực. Được tổ chức một cách khoa học và phân công hợp lý nên bộ máy chính quyền hoạt động có hiệu quả, với sự ủng hộ, giúp đỡ của các đoàn thể, tổ chuyên môn và các cá nhân tích cực, chi bộ đã điều hành hoạt động trường thuận lợi .
     V. Về công tác xây dựng Đảng :
Chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong Đảng viên, giáo viên thông qua việc tuyên truyền giáo dục nhân các ngày kỷ niệm, các ngày lế lớn, thông qua các buổi học tập nghị quyết và thông qua sinh hoạt chi bộ, qua đó làm cho cán bộ giáo viên nhận thức đúng về tình hình thế giới, tình hình phát triển kinh tế xẽ hội của đất nước, từ đó thực hiện đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước.  
     Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ đều đặn mỗi tháng một lần, trong sinh hoạt đều có kiểm điểm đánh giá công tác của tháng trước và đề ra phương hướng hoạt động của tháng kế tiếp đồng thời phân công và nhắc nhở Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, để thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, chi bộ đã tổ chức kiểm điểm cá nhân định kỳ hàng tháng. Nhờ vậy các Đảng viên trong chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, các đồng chí đều có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết do chi bộ và cấp trên tổ chức. Cuối năm 2015 Chi bộ đã bình xét có 3 Đảng viên xếp loại đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 11 đồng chí đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
          Chi bộ hết sức chú trọng công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng, coi đây là công việc thường xuyên của chi bộ, hàng tháng đều có rà soát tình hình phấn đấu của quần chúng để giới thiệu học cảm tình Đảng. Đối với cảm tình Đảng chi bộ phân công cụ thể cho từng Đảng viên bồi dưỡng, giúp đỡ. Hàng tháng Đảng viên được phân công phải báo cáo lại với chi bộ về tình hình phấn đấu của cảm tình Đảng do mình chịu trách nhiệm bồi dưỡng, nhờ đó công tác xây dựng và phát triển Đảng của chi bộ vào nề nếp .
VI. Lãnh đạo và thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chi bộ đã tổ chức đăng ký thi đua theo 5 tiêu chí. 100% các đồng chí đã tự đánh giá ưu khuyết điểm và có phương hướng phấn đấu cho bản thân.
     Đánh giá chung : Trong năm 2015 việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, việc quản lý và nâng cao chất lượng của Đảng viên, việc bồi dưỡng và phát triển Đảng, việc lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ của chi bộ là toàn diện và có hiệu quả nhờ động viên và phát huy nguồn lực trong nội bộ và tranh thủ sự hỗ trợ của Đảng uỷ, chính quyền các cấp, hội cha mẹ học sinh.
          * Tån t¹i:
          Mét sè ®¶ng viªn ch­a ph¸t huy hÕt tinh thÇn phª vµ tù phª.
          Ho¹t ®éng chuyªn m«n cña mét sè ®¶ng viªn cßn h¹n chÕ
          Các đồng chí trong chi ủy đều giữ chức vụ trọng trách lãnh đạo nhà trường, hoạt động công tác Đảng mang tính kiêm nhiệm nên thời gian đầu tư cho công tác Đảng còn hạn chế.
          * H­íng kh¾c phôc tån t¹i:
          Mçi đ¶ng viªn chóng ta h·y x¸c ®Þnh vai trß cña m×nh ®Ó thùc hiÖn g­¬ng mÉu ®i ®Çu trong mäi c«ng viÖc tr­íc quÇn chóng, gi¸o viªn. Trong chuyªn m«n ph¶i khiªm tèn häc hái ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc vµ tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n, ph¸t huy vai trß nhiÖm vô cña ng­êi §¶ng viªn ®Ó lµm tèt c«ng t¸c phª vµ tù phª.
          Trong c«ng t¸c lu«n cã ý thøc tæ chøc kû luËt cao, phôc tïng sù ph©n c«ng cña tæ chøc, chÊp hµnh vµ vËn ®éng mäi ng­êi thùc hiÖn tèt ®­êng lèi cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ n­íc.
Ban chi ủy cần sắp xếp công việ khoa học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đảng.
PHẦN II.  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016
     Trên cơ sở những ưu khuyết điểm đã nêu, với tinh thần phát huy mạnh mẽ những ưu điểm, khắc phục nhanh chóng những tồn tại, chi bộ đề ra phương hướng hoạt động năm  2016  như sau:
     I. Về tình hình lãnh đạo công tác - chính trị tư tưởng tổ chức :
Tiếp tục điều hành nhà trường để tất cả các giáo viên trong trường đều an tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, không có cán bộ giáo viên công nhân viên vi phạm pháp luật nhà nước và các qui định của Đảng, nhà trường được công nhận là đơn vị văn hoá, phân công đúng người đúng việc để hiệu quả ngày càng nâng lên.
Giữ vững khối đoàn kết trong tập thể chi bộ, đơn vị.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú ý việc làm theo tấm gương của Bác, nhất là các cán bộ chủ chốt.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung” với các biện pháp chỉ tiêu cụ thể.
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do ngành giáo dục triển khai, từng bước xây dựng đạt yêu cầu chuẩn giáo viên.
     Tiếp tục xây dựng phong trào “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”
Học tập và phổ biến các Nghị quyết của Bộ chính trị, của Huyện ủy, Nghị quyết của Đảng ủy, các văn bản chỉ thị của cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ, về chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên, để mọi người nắm được chủ trương chíng sách của Đảng và nhà nước góp phần thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của từng Đảng viên, giáo viên, công nhân viên.
     Chi bộ lãnh đạo xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá đạt hiệu quả.
Cụ thể:
     + Trường được công nhận đơn vị văn hoá năm 2016.
     + 100% gia đình giáo viên, nhân viên đạt gia đình văn hóa.
II. Về tình hình lãnh đạo công tác đoàn thể :
 Chi bộ phân công Đảng viên theo dõi chỉ đạo hoạt động của công đoàn phấn đấu đạt vững mạnh xuất sắc, hàng tháng theo dõi  sinh hoạt của các đoàn viên, lắng nghe ý kiến của quần chúng để góp ý điều chỉnh nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của trường.
Chi bộ tiến hành lấy ý kiến của giáo viên để giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chỉ đạo của Đảng. Các đoàn thể cũng tích cực tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu các công đoàn viên ưu tú để đề nghị xét phát triển Đảng.
     Chỉ tiêu:
              Giới thiệu 4 công đoàn viên dự lớp cảm tình Đảng. Phát triển 3-4 Đảng viên/năm.
     Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc.
     Chi đoàn đạt chi đoàn vững mạnh
III. Công tác chuyên môn:
Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền thực hiện đổi mới công tác dạy - học trong giáo viên và học sinh, tập thể giáo viên chấp hành đầy đủ và đúng qui chế chuyên môn.
Về phía giáo viên cố gắng đầu tư nghiên cứu, tìm ra các giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong tình hình hiện nay. Tổ chức các chuyên đề để đưa ra biện pháp đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng.
Giáo viên và học sinh tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ do huyện và xã tổ chức.
     Chỉ tiêu:
a. về số lượng:.
          * Tổng số trẻ điều tra trong độ tuổi: 512 trẻ
Trong đó: Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ : 226 trẻ
                    Trẻ trong độ tuổi mẫu giáo: 286 trẻ
                    Trẻ 5 tuổi: 60 cháu
          * Chỉ tiêu phấn đấu của trường: 420 cháu
trong đó: nhà trẻ: 80 cháu đạt 35.4%
               Mẫu giáo: 340 cháu đạt 100%
               Trẻ 5 tuổi 65 cháu đạt 100%
Tỉ lệ chuyên cần toàn trường: Khối mẫu giáo 5 tuổi: 95%.
                                                Khối 4 tuổi và 3 tuổi: 90%
                                                Nhà trẻ: 85%
Đảm bảo 100% trẻ được ăn bán trú và học 2 buổi/ngày
          Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới, tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp 1.
b. chất lượng nuôi dưỡng:
Cân nặng                                        
                Phát triển bình thường: 96.2%  
                Suy dinh dưỡng (nhẹ cân): 3.8%                          
                Cao hơn lứa tuổi: 0%
Chiều cao
                Phát triển bình thường: 95%
                Thấp còi: 5%
100% các cháu có nền nếp thói quen rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, giữ gìn khu vệ sinh của trẻ an toàn, sạch sẽ, hợp vệ sinh, thuận tiện cho trẻ sử dụng; 95% trẻ mẫu giáo biết súc miệng bằng nước muối, chải răng đúng quy cách.
Đảm bảo việc ký kết hợp đồng mua thực phẩm, rau sạch, sữa, nước uống tinh khiết .... 95% trẻ được khám sức khỏe định kỳ, 100% trẻ được tiêm chủng đầy đủ, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng từ 1-2% so với năm học trước, theo dõi và có biện pháp giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân dưới 5%, thể thấp còi dưới 5%, tỷ lệ béo phì xuống dưới 1%. Đảm bảo định lượng calo theo quy định (nhà trẻ: 708-826 Kcalo/ngày; Mẫu giáo: 735-882 KCalo/ngày); Tỉ lệ các chất P – L – G. Nhà trẻ:  14-16; 30-35; 50-55; Mẫu giáo:  14-16; 24-26; 60-62       
c. Chất lượng giáo dục:
100% các lớp được đánh giá theo hướng dẫn của phòng giáo dục. Phấn đấu cuối năm xếp loại các nhóm lớp:
+ Loại tốt: 7 lớp đạt 70%
+ Loại khá: 3 lớp đạt 30%
          + Đạt yêu cầu: 0 lớp đạt 0%
Đạt các tiêu chí của 5 lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất: 96.5%
     Phát triển nhận thức: 95%
     Phát triển ngôn ngữ: 96%
     Phát triển tình cảm XH: 95.5%
     Phát triển thẩm mỹ: 96%
Tỉ lệ bé ngoan đạt 96%. 90% trẻ có kỹ năng sống phù hợp, có ý thức trong giao tiếp, mạnh dạn, hồn nhiên.
93% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, nề nếp học tập tốt, biết đoàn kết và hợp tác với bạn trong các hoạt động của nhóm lớp.
          100% trẻ được tham gia các ngày hội, ngày lễ của trường.
100% giáo viên biết lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông vào các thời điểm thích hợp trong năm.
100% giáo dục trẻ biết chào khách, chào cô khi đến lớp, đến trường, giáo dục trẻ mạnh dạn, hồn nhiên, biết chia sẻ, tự tin và biết bày tỏ cảm xúc của mình, tích cực trong các hoạt động vui chơi, học tập.
Chiến sĩ thi đua cấp thành phố: 0
Chiến sĩ thi đua cấp huyện: 06
Giáo viên giỏi cấp trường: 15
Cô nuôi giỏi cấp trường: 03
Lao động tiên tiến:  70%
- Chi bộ: Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
- Tiếp tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến
- Công đoàn: vững mạnh
- Chi đoàn vững mạnh.
100% CBGVNV viết SKKN, trong đó: 2% cấp thành phố
                                                               17% cấp huyện
                                                               81% cấp trường
     IV. Về công tác xây dựng chính quyền:
     Xây dựng các tổ chức trong chính quyền nhà trường một cách khoa học. Phân công, phân nhiệm vụ cụ thể có sự phối hợp hợp lý, từng bước giao nhiệm vụ và bồi dưỡng các giáo viên có năng lực phẩm chất đạo đức tốt được sự tín nhiệm của tập thể để đào tạo nguồn. Hàng tháng sẽ tiến hành họp giao ban giữa chi bộ, chính quyền và các đoàn thể để rút kinh nghiệm và phối hợp hoạt động .
     V. Về công tác xây dựng Đảng :
Chi bộ tổ chức sinh hoạt đều đặn, trong sinh hoạt đều có kiểm điểm đánh giá công tác của tháng trước và đề ra phương hướng hoạt động của tháng kế tiếp đồng thời phân công và nhắc nhở Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, phổ biến trong chi bộ Qui định 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 về những điều Đảng viên không được làm và phổ biến pháp lệnh công chức nhà nước trong công chức. Chi bộ chú trọng công tác bồi dưỡng và phát triển Đảng, đối với cảm tình Đảng chi bộ phân công cụ thể cho từng Đảng viên bồi dưỡng giúp đỡ, hàng tháng Đảng viên được phân công phải báo cáo cụ thể lại với chi bộ về tình hình phấn đấu của cảm tình Đảng do mình chịu trách nhiệm bồi dưỡng  để xem xét phát triển. Chỉ tiêu:
          - 100% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ.
- Chi bộ được xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh .
- Giới thiệu 4 công đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình Đảng.
- Phát triển 3-4 Đảng viên mới.
Trªn ®©y lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô chi bé n¨m 2015 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m 2016. RÊt mong sù ®ãng gãp cña Ban th­êng vô ®¶ng uû, ®Ó cho b¶n b¸o c¸o vµ ph­¬ng h­íng ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
 
Nơi nhận:
    - Đảng ủy để b/c
    - Lưu VP
T/M CHI BỘ
BÝ th­
 
 
Bùi Thị Hoàng Yến
 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Hoàng Yến

Nguồn tin: Chi bộ trường Mầm non Bình Minh II

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

228/KH-MNBMII

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:0

00000

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường mầm non Bình Minh II.Năm học: 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:0

00000

Thông báo Công khai thông tin về đội ngữ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non. Năm học: 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:0

0000

Thông báo về các khoản thu năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 25 | lượt tải:0

393/PGDĐT

Phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới

Thời gian đăng: 29/07/2020

lượt xem: 68 | lượt tải:0

94/KH-MNBMII

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 23/10/2020

lượt xem: 23 | lượt tải:0

1187/SGDĐT-VP

TB cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 22/4/2020

Thời gian đăng: 16/04/2020

lượt xem: 124 | lượt tải:0

779-SGDĐT-CTTT

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 29/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 13/03/2020

lượt xem: 142 | lượt tải:66

TB 689/SGDĐT-VP

Thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết 15/3/2020

Thời gian đăng: 07/03/2020

lượt xem: 153 | lượt tải:0

SGD

Thông báo HS tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 8/3/2020 để phòng chống dịch covid 19.

Thời gian đăng: 28/02/2020

lượt xem: 146 | lượt tải:67
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây